ISSN 1300-2864

Site içi arama


Dergi Hakkında

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1994 yılının sonbaharında kuruldu. İlk sayısı 1995 baharında çıktı. Altı aylık olarak yayınlanan Kebikeç, her sayısında bir dosya konusu içerir. Sayılarında sayfa sınırlaması olmayan derginin hacmini daha çok dosyaların içeriği belirlemektedir. 200 sayfa ile başlayan Kebikeç'in bazı sayıları dosyasına göre 470 sayfaya da çıktı.

Türkiye’de 30 kadar üniversite Kebikeç’e abonedir. Yurt dışında da Fransa ve Almanya millî kütüphaneleri yanında 15 kadar üniversite abone durumdadır. Ayrıca Kebikeç, EBSCO Araştırma Veritabanı ile kurumsal abonelik ve atıflı indeks sistemine girmiştir. ULAKBIM Ulusal Veri Tabanları'nda ve Türkologischer Anzeiger'da (Viyana) indekslenmektedir.

Kebikeç'in önceki sayılarına, sayıların dizinine, yayınlanan makalelere bu site üzerinden - yayımlanan son sayı haricinde - eksiksiz olarak ulaşılabilmek artık mümkündür. Ayrıca derginin yeni ve eski sayıları www.sanatkitabevi.com.tr adresinden satın alınabilir ve abonelik bilgileri sahaf@sanatkitabevi.com.tr adresinden edinilebilir. 

Dergiye ilişkin sorularınız ve değerlendirilmek üzere göndereceğiniz yazılarınız, web sayfasında gördüğünüz herhangi bir aksaklık için lütfen dergikebikec@gmail.com adresinden iletişime geçiniz.


Sayılar:

KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2023 Yıl: 28 Sayı: 56
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (6) - Yahudi Basını


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş 

Ayberk Bilal Yüksel’in Ardından… 

Burak ALTUNSOY: 19. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Muhayyel Ses Algısı 

Taylan ESİN: II. Meşrutiyet, Ortodoks Rumlar ve Babil Kulesi 

Can NACAR ve Yonca KÖKSAL: Kıtlığın Gölgesinde İstanbul’da Et Piyasası ve Koyun Ticareti: Celepler, Et Müteahhitleri, Kasaplar ve Devlet (1906-1907) 

Hamza ERDEM: Osmanlı Kırsalında Mülkiyet ve Emek İlişkileri: Doğu Vilayetlerinde Toprak Sahipliği ve Köylülük, (1840-1922) 

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar - VI

Yahudi Basını 

Siren BORA: Osmanlı Yahudi Toplumunun Nabzı: Yahudi Basını - Ladino ve İbranice Süreli Yayınlar  

David M. BUNIS: Geç Dönem Osmanlı Filistini Sefarad Cemaatinde Rabbinik Judezmo’dan Gazetecilik Judezmo’suna ve Modern İbranice’ye H. A. Gagin, E. Benveniste ve S. I. Sherezli’nin Metinleri Üzerine Sosyolinguistik Notlar 

Doğa Filiz SUBAŞI: Çoğunluğu Bulgar Sefardi Basını Tarafından Yayımlanmış Eserlerden Oluşan Bir Seri: La Boz de Bulgaria 

Tamir KARKASON: 18 ve 19. Yüzyıllarda Ladino Edebiyatı 

Naim A. GÜLERYÜZ: Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde İstanbul’da Yahudi İspanyolcası ve İbranice Dillerinde Yahudi Basını 

Siren BORA: İzmir Yahudi Basınına İlişkin Kısa Değerlendirme 

Devin E. NAAR0: İmparatorluğun Ötesindeki Turkinos: 

1893’ten 1924’e Amerika’da Osmanlı Yahudileri 

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar… 

M. Bülent VARLIK: Hür Gençlik: İlerici Gençlerin Dergisi 

(İstanbul/8 Kasım 1946-9 Ocak 1951) 

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları - 6 

Bülent DANIŞOĞLU: Çanta 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2023 Yıl: 28 Sayı: 54-55
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (5)


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (5)

İngilizce

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş 

Ümit Uzmay’ın Ardından… 

Ali Y. BALTACIOĞLU: Kentlerin Röntgeni Telefon Rehberleri (1909-2005)

Serdar KARA: M. Zekeriya (Sertel)’in İkinci Meşrutiyet Dönemi Yazılarında Solidarist/Dayanışmacı Düşüncenin ve Organizmacı Yaklaşımın Etkileri 

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar – V 

İngilizce 

Kudret EMİROĞLU: Osmanlı Döneminde İngilizce Süreli Yayınlar 

Burhan ÇAĞLAR: Müzmin Muhalif Bir Pera Gazetesi: The Constantinople Messenger

Murat YILMAZ: Jön Türklerin İngilizce Süreli Yayını: English Supplement to the Osmanli

Kudret EMİROĞLU: Türkçe-İngilizce Gazete ve Mütareke Basını Örneği Olarak Zuhr-Midday 

Vasiliki PASPARAKİ: Theodossia ve Fransızca-Türkçe Edebî Dergi Maarifet (1898-?): Dünya Perspektifleri, Kadınların Temsilleri ve Üst-sınıf Estetiğinin Son Şarkısı 

Büşra YILMAZ: Ötanazi Kavramının İnsan Hakları Bağlamında Bir Değerlendirmesi 

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar… 

M. Bülent VARLIK: Barış: Mizahtan Ciddiyete… (İstanbul/15 Nisan 1950-1 Ağustos 1950) 

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları - 5 

Bülent DANIŞOĞLU: İttihad-ı Anasır, İki Gün ve Tek Sayı Çıkabilen Günlük Gazate
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2022 Yıl: 27 Sayı: 53
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (4)


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Gürol PEHLİVAN: Mehmet Tuğrul’un Kitaplaşan Doktora Tezinde “Uygunsuz” Halk Anlatılarının Yazgısı

Uğur BAYRAKTAR: Devlet ve Sarraf Arasında Çiftlikler: 19. Yüzyıl Debre’sinde Eşraf Borçluluğu 

Cihangir GÜNDOĞDU: Savaşın Meçhul Aktörleri: Osmanlı Cihan Harbi Seferberliğinde Hayvanlar Üzerine Genel Bir Değerlendirme 

Akansel YALÇINKAYA: Resmi Arşivsiz İşletme Tarihi Yazmak: Türkiye’de Özel Arşiv Kaynakları ve Koleksiyonları

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar - IV Fransızca - Arapça 

-Fransızca-

Lorans TANATAR BARUH: Modernitenin Aynası: Osmanlı’da Fransızca Basın 

Frédéric HITZEL: İzmir’den İstanbul’a, Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Dilindeki Basının Doğuşu 

Gérard GROC: Le Moniteur Ottoman ya da Kamuoyunun Dönüm Noktası

Özgür TÜRESAY: Osmanlı Devleti’nin Fransızca Resmî Gazetesi Le Moniteur Ottoman (1831-1836) 

Murat R. ŞİVİLOĞLU: Levant Herald Gazetesi ve Osmanlı Tarihyazıcılığı İçin [Muhtemel] Önemi

Aylin KOÇUNYAN: La Colombe du Massis veya Ermeni Dünyasının Habercisi 

Naim A. GÜLERYÜZ: Osmanlıdan Cumhuriyete Fransızca Yahudi Basını

Edhem ELDEM: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Fransızca Basını İçin Kullanım Kılavuzu 

Sara YONTAN MUSNIK: Fransa Millî Kütüphanesi ve Gallica’da Fransızca Osmanlı Süreli Yayınlar 

-Arapça-

Ali SONAY: Osmanlı Döneminde Arapça Süreli Yayınlar 

Kaïs EZZERELLİ: Reformcu Adanmışlık ve Siyasi Baskı Arasında Jön Türk Devrimi Döneminde Suriye’de Bir Yayıncı ve Gazetesi: Muhammed Kürd Ali ve el-Muktebes (1908-17) 

Leyla v. MENDE: Osmanlı İstanbul’unda Arapça Gazete ve Dergi: Kimin Basını? 

Umar RYAD: Kahire’de Bir “Deniz Feneri” Müslüman Yayın el-Menâr’ın İlk Yılları, Dinî Emeli ve Bulduğu Karşılık (1898-1903) 

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar… 

M. Bülent VARLIK: İnanç Bir Öncü Dergi (İstanbul/İkincikânun-Nisan 1940) 

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları - 4 

Bülent DANIŞOĞLUSalon Osmanlıca-Fransızca Dergi 

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi - 10 

Orijinal karton kapağında 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2021 Yıl: 26 Sayı: 52
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (3)


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (3)

Farsça - Kürtçe - Asuri-Süryanice 

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Çağlar ENNELİ: Etnografik Yazının Siyaseti: Antropoloji ve Disiplinel Bir Cazibe Yaratımı 

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar - III  Farsça – Kürtçe – Asuri-Süryanice 

-Farsça-

Metin YÜKSEL: Sunuş: Osmanlı İmparatorluğu’nda Farsça Süreli Yayınlar 

Esmail SHAMS: Ahter Gazetesi: Osmanlı ve İran Meşrutiyetleri Arasındaki Halka 

Güllü YILDIZ: Farsça Neşriyat Bağlamında İstanbul ve Ahter Matbaası  

Hasan HAZRATI- Seyedeh Shabnam SHAMSEDIN: Encümen-i Saadet ve Şems Gazetesi 

Hasan HAZRATI: Şems Gazetesi Hakkında Yayımlanmamış Birkaç Belge 

Pardis MİNUCHEHR: İstanbul’daki İranlılar ve Kısa İstibdad Dönemi’nde (1908-1909) Anayasacılık: Şems ve Suruş’u Bağlamsallaştırmak 

Tooran TOOLABI: Ali Ekber Dihhuda ve Sürgünde Gazetecilik: İstanbul’da Suruş Gazetesi 

Nasrullah SALEHI: Şems’in Batışı ve Haver’in Doğuşu, 1914-1916 

-Kürtçe -

Selim Temo ERGÜL: Osmanlı Dönemi Süreli Kürt Yayıncılığı Dosyası İçin Birkaç Cümle 

Seid VEROJ: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Kürt Basını 

Ahmet ALAN: Osmanlı Dönemi Kürt Basınından Bir Örnek: Hetawi Kurd

Remezan ALAN: “Akademik İlgi”den “Yurtseverlik Ajitasyonu”na: Yirminci Yüzyılın Başında Kürtlerde Ulusal Uyanışın İki Evresi 

Fetullah KAYA: İlk Dönem (1898-1920) Kürt Basınında “Milli Birlik” Söylemi 

Şehmus KURT: Kürtçe İçin İlk Dil Planlaması Örnekleri: Roji Kurd ve Hetawi Kurd Dergilerinde Dil ve Eğitim Tartışmaları 

Mehmet YONAT: Roji Kurd’de Müslüman, Osmanlı ve Kürt Kimliklerinin Söylem Analizi 

-Asuri-Süryanice -

Abdulmesih BAR ABRAHAM - Jan BEṯ-ŞAWOCE: Osmanlı ve Türkiye Coğrafyasından Çıkan Asuri-Süryani Yayınları 

• • • 

Aytek Soner ALPAN: Hafıza saati ne zaman çalar?  İzmir Metropoliti Hrisostomos ve Atina’daki Abidesinin Hafıza Maceraları 

Mehmet Taylan ESİN: Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyılın Ortasında Hisar Semti 

Ahmet Bulut TAMGÖRGÜ: Osmanlı İmparatorluğu’nda Paçavracı Esnafının Doğuşu ve Gelişimi 

Yaşar Tolga CORA: 1910 Kömür Hamalları Grevi: II. Meşrutiyet Döneminde Emeğin Tarihi ve Sol Siyasetin Dili  

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar… 

M. Bülent VARLIK: 1930 İzmir Grevleri  

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları - 3 

Bülent DANIŞOĞLU: Ay: Dünyaya Bakan Dergi  

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi - 9 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2021 Yıl: 26 Sayı: 51
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (2)


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

 

Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (2)

Çerkezce - Rusça - Gürcüce 

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Murat DAĞLI: İmparatorluğun Soruları: Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihsel Sosyoloji 

Eda ÇEKİL TURGUL: Osmanlı İstanbul’unda Müslüman Kadınların Mekan Kullanımları 

Mustafa Altuğ YAYLA: Minhu'ların Osmanlı Elyazmalarındaki Rolü: Lamii Çelebi Evliya Tabakatı Tercümesini Neden “Dipnot”landırdı? 

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar - II  Rusça - Gürcüce - Çerkezce 

Anjelika O. POBEDONOSTSEVA KAYA: Bolşevik-İttihatçı İlişkilerinde Stambulskie Novosti Gazetesi ve Celaleddin Korkmasov 

İsmet KONAK - Candan BADEM: Çarlık Rusya İdaresinde Bir Vilayet Gazetesi Kars (1883-1917) 

Candan BADEM: Batum, Kars ve Erzurum’da Yayımlanmış Öteki Rusça Gazeteler 

Atilla Ekrem YAVUZ: Trabzon’da Çıkarılan Rus İşgal Gazetesi Trapezondskiy Voennıy Listok 

Atilla Ekrem YAVUZ: Trabzon’da Rus Devriminin Sesi 

Naş Put / Bizim Yolumuz Gazetesi - 1917 Hakkında 

Veysel USTA: Rus İşgali Altında Osmanlı Alfabesiyle Yayımlanan Bir Gazete: Trabzon  

Pervin NAİBOV: Batum’da Siyaset ve Samuslimano Sakartvelo / İslam Gürcistanı Gazetesi (1919-1921)  

Parna-Beka ÇİLADE: Tavisupali Sakartvelo (Özgür Gürcistan) Üzerine Kısa Bir Değerlendirme 

Sefer E. BERZEG: Osmanlı Ülkesinde Kafkaslı (Çerkes) Kişiler ve Gruplar Tarafından Çıkarılan Süreli Yayınlar (1864 - 1923) 

• • • 

Ali Y. BALTACIOĞLU: Muallim Doktor Salih Selahattin Mehmet [Erk (1893-1951)] 

M. Bülent VARLIK: Türkiye’de Makarna Sanayiinin Geçmişi Üzerine Birkaç Not 

Ayşe ERYAMAN: “Muahede, Sosyalist, İnsaniyet ve İştirak Gazeteleri Neden Kapatıldı?” Bir İstizahın Meclisi Mebusan’daki Yankısı 

Murat TÜRKEŞ - Serkan GÜNDÜZ: Klasik Manisa Hünkarisi Güvercinleri: Tarihçe ve Sınıflandırması 

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar… 

M. Bülent VARLIK: Beraber Bir Devam Dergisi (İstanbul / 1 Eylül 1952-1 Ocak 1953) 

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları - 2 

Bülent DANIŞOĞLU: Musavver Karnaval’a dair 

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 8 

 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2020 Yıl: 25 Sayı: 50
Dosya: Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (1)


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Osmanlı'da Türkçe Dışı Süreli Yayınlar (1) BALKAN DİLLERİNDE: Yunanca - Arnavutça - Bulgarca - Sırpça - Rumence - Hırvatça

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Mehmet KALPAKLI: Walter Bey’in Ardından

Alanur ÇAVLİN - Aytül Tamer TORUN: Tek Parti Dönemi Nüfus Sayımlarını Ermeni, Rum ve Yahudi Cemaatlerinin Gazetelerinden İzlemek

Başak TUĞ: Marya’nın Şikayeti: Taciz mi Mezhep Değiştirme mi? 18. Yüzyıl Ankarası’nda Katolik Ermeniler

Taylan ESİN: Protestodan Protestanlığa: Ankara Aziz Yorgi Kilisesi’ndeki Esrarengiz Mektuplar

Dosya: Osmanlı Dünyasında Türkçe Dışı Süreli Yayınlar - I

Başlarken

Balkan Dilleri

Yunanca

Stefo BENLİSOY: “Bizden gayret, Anatollulardan himmet”: On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında gazeteciler ve müşterileri

Stratis TARİNAS: Osmanlı Devri İstanbul ve İzmir Rum Mizah Basını

Alexandros LAMPROU - Leonidas MOİRAS: 1856 Islahat Fermanı’nın Amaltheia Gazetesinde Yansıması

Anagnostopoulou CHRYSOULA: Kendine Ait Bir Girişim: Osmanlı Topraklarında 20. Yüzyıl Başında Yunanlı Kadın Editörler

Anagnostopoulou CHRYSOULA: Kornilia Preveziotou Tavaniotou’nun Kadın Dergisi İ Vosporis (İstanbul 1899-1906)

Sonia BAİMPOURNTİDOU - Seval ŞAHİN: 1840-1962 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Rumca Dergiler Arasında Pirsos’un Yeri ve Önemi

Bulgarca

Hüseyin MEVSİM: Bulgarca Süreli Yayıncılığa Dair Bazı Notlar

Hüseyin MEVSİM: Bulgarlar Arasında Katolik Propagandası Yapan Bir Gazete: Bılgariya (1859-1863)

Hüseyin MEVSİM: Bulgarların Rehberliğine Soyunan Bir Gazete: Sıvetnik (1863-1865)

Hüseyin MEVSİM: Silaha Sarılma Yerine Kitap Okuma Çağrısında Bulunan Bir Dergi: Çitalişte (1870-1875)

Sırpça - Hırvatça - Boşnakça

Kudret EMİROĞLU: Osmanlı Dönemi Sırp, Hırvat, Boşnak Süreli Yayınları

Klara VOLARIĆ: Sırp Dilinde Osmanlı Mecmuaları: Carigradski Glasnik

Aldiana GÜÇLÜ: Osmanlı Döneminde Bosna Hersek’te Çıkan Gazeteler

Arnavutça

Kudret EMİROĞLU: Osmanlı Dünyasından Cumhuriyete Arnavutça Süreli Yayınlar

Hamit BORİÇİ - Jolanda LİLA: Drita - Dituria Dergisi “Harf Öğretimi ve Tefekkür” (10 Ağustos 1884 - 11 Temmuz 1885)

Nathalie CLAYER: 1903-1904 Avusturya-Macaristan Konsolosluk Raporlarına Göre Arnavut Basını ve Ulusal Kimlik

Isa BLUMİ: Balkanlar Kültürel Elitinin Paradoksal Dağılışı: Bir Osmanlı Arnavut Hikayesi

Ilirjana KACELİ (DEMİRLİKA): Türkiye’deki Arnavutluk Kolonisi ve Osmanlı İmparatorluğu ile İlişkileri

Halil ÖZCAN: Sürgündeki Arnavutların Sesi: Vardar Gazetesi

Rumence

Olga UNTİLA KAPLAN: Devlet-i Aliyye’nin Çöküş ve Yaşatma Süreçlerini Anlatan Bir Basın: Rumence Basını

• • •

H. Volkan ACAR: Avrupalı Seyyahların Gözünden Osmanlı’da Veba

Ümüt AKAGÜNDÜZ: Hüseyin Kazım [Kadri]’nin Çiftçi Çocuğu Adlı Eseri Bağlamında Ziraat Kitapları ve Köylünün Ziraat Bilgisiyle Tanıştırılması

Ali Y. BALTACIOĞLU: 1933 Üniversite Reformu’nda Tasfiye Edilenlerden: Hikmet Fehmi [Başkut (1900-1969)] - Mehmet Niyazi [Bilirer (1892-1968)]

Özge ÖZDEMİR: Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları Üzerine

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Meydan “Sol”da Bir Şiir Dergisi (Ankara-Mayıs/1948)

Tek Sayı Osmanlı Süreli Yayınları 1:

Bülent DANIŞOĞLU: Çıngırak (1908)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2020 Yıl: 25 Sayı: 49
Dosya: Müskirat - Mükeyyifat


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş  

Beyiz KARABULUT: İran’da Mirza Melkom Han’ı Hatırlamak 

Ayşe YILDIRIM: Sınır Taşlarından Dikenli Tel ve Mayına: Türkiye-Suriye Sınırının Kalınlaşması   

Dosya: Müskirat - Mükeyyifat 

Muhammed Fazıl HİMMETOĞLU: Kadim Ön Asya’da İki Müskirat: Bira ve Şarap 

Ergi Deniz ÖZSOY: Şaraplık Mayanın (Saccharomyces cerevisiae) Genetiğinden Evcilleştirme Tarihine Kısa Bir Bakış 

Ergi Deniz ÖZSOY: Boruçiçeği ve Söyledikleri  

Haluk GÜMÜŞ: Haşhaş, Afyon, Opioidler, Opiatlar Tarihi 

Ezgi YARDIMCI: Reji Dönemi Tütün Kaçakçılığının Toplumsal Anlamı ve Temsilleri

Ufuk ADAK: “Âdî Kenevirin Bir Dürlüsü”: Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu’na Esrar

Elif YENEROĞLU - Onur KINLI - Merve DEMİRKAYA: Afyonun Japonya Serencamı ve Japonya’nın Afyon ile İmtihanı (1853-1895) 

Hamdi ÖZDİŞ: Tebaa-i Yunaniye’den Tebaa-i Osmaniye’ye: II. Abdülhamid Döneminde Kastamonu’da  Gayrimüslim Tüccarlar ve Merika Petropulo’nun Müskirat Mücadelesi

Aytül TAMER TORUN: Vatanına Hürmet Eden İçki İçmez: Osmanlı Men-i Müskirat Cemiyeti ve Nizamnamesi

Şeref ETKER: Dr. Haçig Boğosyan ve Turkio Hagalkolagan Ingeragtsıtyun [Türkiye Anti-alkolikler Birliği] 

Ergi Deniz ÖZSOY: Cumhuriyetin İlk Dönemlerinden Bir Bağcılık ve Şarapçılık Raporu 1930 Emil Bofar (M. Emile Bouffart) 

İrem Özgören KINLI - Onur KINLI - Dilek Özdemir GÜNGÖR: Uyuşturucu Kullanımı Üzerine Sosyolojik Araştırmaların Bibliometrik Analizi 

Ümit UZMAY: Aranan Mucize Bulundu: “Türk Keneviri” 

Uygur KOCABAŞOĞLU - Onur KINLI: Viskinâme 

Y. GÜNEŞ: Bekrî Mustafa Üzerine

Murat COŞKUNER: Kemalist Siyasi Geleneğin Alevilik Çelişkisi: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nda Geleneksel Türk Kültürü ve Modern Türk Devleti Arasında Aleviliğin Müphemliği

Savaş Volkan GENÇ - Seda TAN: Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminin Kurucusu Godlewsky’e Verilen Nişan-ı Zişan

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Sokak Bir Öncü “San’at Mecmuası” (İstanbul-Mart/Nisan 1940)

Bülent DANIŞOĞLU: Kaplan: Osmanlı’nın Asi Gençlik Dergisi 

Kaplan - Sayı 1-2, 23 Teşrinievvel 1335 - 14 Teşrinisani 1335 [1919]

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 7 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2019 Yıl: 24 Sayı: 48
Dosya: Bilim Tarihi 2


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Onur KINLI - Elif YENEROĞLU: İnsanlık Suçunun Siyaseten İnşası: Nürnberg ve Mirası

Dosya: Bilim Tarihi II

Serpil KAYGIN: Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf adlı eserinde nedensellik

Yalçın ÇAKMAK: Richard Leonhard’ın “Galatya’da Kızılbaşlar” Başlıklı Gözlem-Değerlendirmelerinin Analizi ve Osmanlıca Transkripsiyonu

Hasan AYDIN: Gazzâlî’nin aklî/felsefî bilimlere yönelik eleştirileri ve bilim tarihindeki izdüşümleri

Engin Cihad TEKİN: Galileo Galilei’nin Engizisyon Davasının Roma Kilisesi Yasaklı Kitaplar Dizini ve Kitap Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Barışcan DEMİR: Rönesans’tan Kant’a, Sonsuzluğa Saçılmış Düşünceyi Bilimsel Bir Zemine Oturtma Çabasının Kısa Tarihi

Harun ÇAKAN: Osmanlı Düşünce Hayatında Bilimsel Materyalizm’in Etkisi: Materyalizm Kavgası

Hüsnü BİLİR: İktisadın Bir “Bilim” Olarak Ortaya Çıkışında Doğa Bilimlerinin Etkisi

Gökhan KAYA: Geç Dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda Kültürel Sermaye: Kemalpaşazâde Said Bey’in Usûl-i Maişet-i İnsan adlı Risalesi

Çiğdem ÖZBAY: Tarihçe-i Beşer Adlı Eserin Türk Bilim Tarihi Yazıcılığındaki Yeri

Nurçin İLERİ: “Müzesiyle İftihar Edecek Bir Mektep”: Robert Kolej’de Bir Doğa Tarihi Müzesi

Şeref ETKER: Der Beyan-ı Kamus-ı Teşrih-i Kapudan

İrfan KOKDAŞ: Osmanlı Çiftliklerinde Tek Tip Bir Demografik Yapı Var mıydı? 19. Yüzyıl Teselya Çiftliklerinde Sosyo-Ekonomik Dinamikler ve Nüfus Yapıları

Tülin URAL: Kentsel Mekana İntizam Vermek: 1930’larda Türkiye’de Basılmış Âdâb-ı Muâşeret Kitaplarında Şehir

Bahar GÜRSEL: “Kararı Kendiniz Verin!” Erken Yirminci Yüzyıl Amerikan Tütün Reklamcılığında Doğulu Kadının ve Erkeğin Tasviri

Mehmet ERTAN: Tek Parti Döneminde Dersim/Tunceli’nin Meclis’te Temsili

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Değirmen - II (Trabzon/1949)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 6
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2019 Yıl: 24 Sayı: 47
Dosya: Bilim Tarihi


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Dosya: Bilim Tarihi 1

Remzi DEMİR ve İnan KALAYCIOĞULLARI: Türkçe Bilim Tarihi Literatürüne Genel Bir Bakış - I Temel ve Uygulamalı Bilimler

Hasan ÇOLAK: Bilim, İlahiyat ve Siyasetin Merkezinde Bir Osmanlı Münevveri: Kudüs Patriği Chrysanthos Notaras

Haydar AKIN: Sapientia ile Scientia Arasında: Bingenli Hildegard’ın Hayvanlar Kitabı

Remzi DEMİR: Ahmed Midhat Efendi ve Din-Bilim İlişkileri

Nazan KARAKAŞ-ÖZÜR: Coğrafya Penceresinden Ahmed Midhat Efendi’nin “Kâinat” Adlı Eseri Üzerine

Safiye YILMAZ ERTEN: İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası’nda Wroński Üzerine Yazışmalar

Müjdat TAKICAK: Türkiye’de Görelilik Düşüncesinin Tarihi

Semiha Betül TAKICAK: Osmanlılar’da Analitik Geometri

Melek DOSAY GÖKDOĞAN ve Özlem COŞKUN: Değirmenler ve İshak Hoca’nın Mecmua-i Ulum-i Riyâziyye’sinde Değirmenler Bahsi

Yavuz UNAT: Bilim Tarihi ve Türkiye’de Astronomi Tarihi Çalışmaları

Ayşe KÖKCÜ: Merzifon’da Bir Kadın Astronom: Charlotte Richards Willard

Fatih ARTVİNLİ: Osmanlı Devleti’nde Adli Psikiyatri: Dr. Luigi Mongeri’nin Raporları, Tespitleri ve Bir Vaka Örneği

Cem Hakan BAŞARAN: Osmanlı Seririyat Mecmuası / Revue Médicale Ottomane (1910-1914)

Vural BAŞARAN: Goltz Paşa’nın İlim ve Askerlik Adlı Eseri ve Osmanlı Askeriyesi Açısından Önemi

Stefo BENLİSOY: Karamanlıca Terakki Dergisi: “Anatolluları dalmış oldukları uykudan uyandırmak”

Gökhan DEMİRKOL: Osmanlı Basınında Garip Bir “Namus Davası”

Mehmet KAYADELEN: Mersin’in Kuruluş Dönemine İlişkin Mevcut Tezlerin İrdelenmesi

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Bülent VARLIK: Değirmen - I (İstanbul / 1942-1944)

Anma:

Oktay ÖZEL: Norman Stone (1941-2019)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2018 Yıl: 23 Sayı: 46
Dosya: Felaket 2


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Fırat MOLLAER: Frantz Fanon’la Konuşmayı Sürdürmek: Kimlik, Tanınma ve Özdeşleşme

Songül MİFTAKHOV: Kürt Muhalefetinin Temsili: Yerelden Merkeze

Mithat Kadri VURAL: “Unutma” ile “Hatırlama” Arasında Türkiye’nin Ermeni Meselesi (1923-1985)

Dosya: Felaket 2

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

Özlem ŞENDENİZ: Geleneksel Tarımın Alacakaranlığı ve Vampir Kelebeklerin Şafağı

İhsan Seddar KAYNAR: Kıbrıs’ın Çekirge Sorunu ve İktisadi Felaketi (1878-1930)

Taylan ESİN: Korku, Felâket ve Şüphe: 1905 Edirne Yangını

Ebru YAKUT: Necâset, “Gâvur” Kafatasları ve 19. Yüzyıl Ortasında Doğu Anadolu’da bir Yağmur Ritüeli

Murat TÜRKEŞ - Sinan ŞAHİN: Türkiye’nin Fırtına Afeti Etkilenebilirliği ve Risk Çözümlemesi

Haydar AKIN: Felaket Geliyorum Demişti: Ortaçağ’da Yaşanan Büyük Veba Salgını ve Toplumsal Yaşamdaki Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Matbuat

Cem Hakan BAŞARAN: Eski Harfli Son Tıbbi Süreli Yayınlarımızdan: Verem Mecmuası ve Dizini

Fatih ALTUĞ: Sıtmanın Edebi Coğrafyası (1944-1962): Suyun ve Sivrisineklerin Failliği

Hakan GÜR: Hastalık Biyocoğrafyası: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalık Bulaşma Döngüsü ile Örnek Bir Çalışma

Özlem GÜÇLÜ: Hayvanın Felaketi, Manzaradan Lekelere: Hayırsızada (Serge Avedikian, 2010)

Yonca Güneş YÜCEL - Gözde ORHAN: Yayıncılık Dünyasının Feminizasyonu Süreci: Kadın Çevirmenler Üzerine Bir İnceleme

Yalçın MURGUL: Mustafa Suphi’nin Yaşamına Dair Bazı Notlar

İsmail UYGUN: Kendi Bibliyografyasını Yazmış, Görünürlük ve Görünmezlik Arasında Bir Yazar İskender Fahrettin Sertelli ve Bibliyografyası

Matbuat:

M. Bülent VARLIK: İskilip Halkevi Dergisi

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yeni Yol (İstanbul/1940-1942)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 5
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2018 Yıl: 23 Sayı: 45
Dosya: Felaket


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Metin ATMACA: “Fermanü’s-Sultan boş beyne’el-Ekrad”: Osmanlı Kürdistanı’nda Şakiler ve Batılı Seyyahlar

M. Ali SAĞLAM: Güvenlik ve Ticaretin Belirleyici Etkisi Altında Dersim’de “Çerçilik” Deneyimleri

Özlem ÇAYKENT: Global Tarihten Global Entelektüel Tarihe: Gelişimi ve İmkânları Üzerine

Dosya: Felaket

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

E. Elif AKŞİT: Doğal Felaket/Yapay Zeka: Dünyanın Sonu, Yeni Cemiyetler ve Sanat

Emre KOYUNCU: Torino Atı’nda Bir FelaketinTasviri

Özlem SERT: Zaman-Mekân Genişlemesi ve Felaketin Tarihçesi

Ayhan TEK: Felaketin Belleği: ‘66 Varto Depremi ve Etrafında Oluşan Kolektif Hafıza

Hande CEYLAN: Felaketin Ardından: Kadınların Mekanı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine

Çiğdem AKGÜL: Doğal Kaynaklar, Savaşlar ve Kadınlar

Murat ARPACI: Şehrin Çöküşü ve Hafıza Mekanının İnşası: 1939 Erzincan Depremi Üzerine

Zeynep KÜÇÜKCERAN: Seller, Bataklıklar ve Dönüşen Tarım Bilgisi: Bursa ve Mihaliç

Özlem ŞENDENIZ: Felaketin Normalliği, Anormalliği: 2015 Hopa Sel Felaketini Yerel Medyadan Okumak

M. Taylan ESİN: Felaketleri Yönetmek: Osmanlı Kent Yangınlarının Kullanımları (16-18. Yüzyıl)

Cem DOĞAN: Fareler ve İnsanlar: 20. Yüzyılın Başında Galata’da Hijyen, Veba ve Farelerle Mücadele

Barış ÇATAL: Sabiha Sertel ve Amerikan İşçi Hareketi

M. Bülent VARLIK: Aksaray Basın Tarihi Üzerine Bir Not

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Pınar (İstanbul/1943-1945)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 4
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2017 Yıl: 22 Sayı: 44
Dosya: Beşeri Coğrafya


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Etem Coşkun'un ardından

M. Bülent VARLIK: Selim İlkin Hoca Üzerine Kırık-Dökük Birkaç Not

Tansu AÇIK: Türkolog Semih Tezcan

Kudret EMİROĞLU: Kader ve Umut: 1917 Bolşevik Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Dünya Devrimlerini Yeniden Düşünmek

Taylan ESİN: “El-Gasıb Habibullah”: Savaş, Şeker ve Millî İktisat (1914-18)

Evren DAYAR: Antalya’da Eşraf, Siyaset ve II. Meşrutiyet (1908-1912)

Esra YAKUT: Kapitülasyonlarla İngiltere’ye Tanınan Adlî Ayrıcalıklar ve Konsolosların Yargı Yetkilerini Düzenleyen Kraliyet Emirnameleri

Kadir DEDE: Erken Cumhuriyet Döneminde Ulus İnşası ve Tarihî Romanlar: Savaşçı, Medeni ve Millî Kahraman

Cem Hakan BAŞARAN: Osmanlı Son Döneminde İlginç Bir Tıbbi Süreli Yayın: Âfiyet Gazetesi (Afiéte La Santé) ve Dizini

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK: Osmanlı Tefrika Çalışmalarında Göz Ardı Edilen Bir Kaynak: Karamanlıca Anatoli Gazetesi

Dosya: Beşeri Coğrafya

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

Özge ÖZBEK AKIMAN: Coğrafya, Kültür ve Şiir: Coğrafyacı Carl O. Sauer ve Şair Charles Olson Üzerine Bir Sunu ve Çeviriler

Jak Den EXTER: İdari Taksimat ve Tuzakları Üzerinde Bir Avuç Düşüntü...

Besim Can ZIRH: Dünden Bugüne Sıla İle Gurbet Arasında Alevi Coğrafyası Üzerine

Yağmur DÖNMEZ: Unutmaya Meyilliyken… Bir Hatırlatıcı Olarak Dil

Suavi AYDIN: Konar-Göçerlik ve Aşiret Coğrafyası Bakımından Doğu Karadeniz ve Kafkasya’ya Dair Bir Sorgulama: “Orada Aşiret Neden Yok”?

Seren ÜSTÜNDAĞ: Dersim Külliyatında Ayrıksı İki Roman: Remzi Aydın’ın Sahipsiz Çığlıklar ve Toprak Dile Geldi Romanlarında Halk Tahayyülleri

İlker YİĞİT ve Osman GÜMÜŞÇÜ: Kayıp Köylere Mekansal Bakış: XVI-XX. Yüzyıl Konya Çevresi Örneği

Merve ALTUNDAL ÖNCÜ: Yıkımların Gölgesindeki Ankara’da Kamusal Mekanların Varoluş Mücadelesi

Elif E. AKŞİT: Ev: Feminist Coğrafya, Orta Doğu ve Namüsait Kesişimler

Yücel ÇAĞLAR: Kimlikleri Dönüşen Kentler…

Jelle VERHEIJ: Doğu Anadolu’da Batılı Seyyahlar, 1800-1914 Açıklamalı Bibliyografya Denemesi

Barış ÖZÜDOĞRU: Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri Anadolu Florası Çalışmalarının Öncülerinden Kurt Krause’nin Nadir Bir Bibliyografyası

Kurt KRAUSE: Die botanische literatur über die Türkei

Hilal Eda ARPACI - Batu COŞKUN - Saniye Ezgi ERCAN - Deniz ATALAR - İlke YILMAZ: Türk Askeri Havacılık Tarihinde Muhsin Alpagot

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yeryüzü (İstanbul/1951-1952)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 3
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2017 Yıl: 22 Sayı: 43
Dosya: Biyocoğrafya


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Oktay ÖZEL: Halil İnalcık: Bir Tarihçi Bir İnsan

Yasemin AVCI – Safi AVCI: Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Meşruiyet ve Propaganda Aracı Olarak Anıtın İcadı (1840-1917)

Mehmet Taylan ESİN: Osmanlı Basınında İhtikâr: Temsil, Mizah ve Mağduriyet (1917-18)

Eray YILMAZ: Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)

Oya Gözel DURMAZ: 1908 Sonrası Dinde Reformun Bir Adımı Olarak Türkçe Hutbe Tartışmaları

Dosya: Biyocoğrafya

Ergi Deniz ÖZSOY: Sunuş

Utku PERKTAŞ: Filocoğrafya: Coğrafi Varyasyon Örüntüleriyle Geçmişe Bakmak

Ferhat KAYA: Anadolu’nun Neojen Dönem Memeli Paleobiyocoğrafyası ve Paleoekolojisi

Hakan GÜR: Anadolu Diyagonali: Bir Biyocoğrafi Sınırın Anatomisi

Mutlu Kart GÜR - Hakan GÜR: Küçük Bir Memeli Türünün Ekofizyolojik ve Evrimsel Coğrafyası: Anadolu Yer Sincabı

Didem AMBARLI: Anadolu Bozkırları

Utku PERKTAŞ: Anadolu Bozkırları ve Bozkırın Kuşları

Tolga KANKILIÇ ve Teoman KANKILIÇ: Anadolu Körfarelerinin Kromozomal Evrimi ve Filocoğrafyası

Gülşah Merve KILINÇ: Tarımın Yakın Doğu ve Avrupa Biyocoğrafyasındaki Yolculuğu: Arkeogenomik Yaklaşımlarla Yeni Bulgular

Kahraman İPEKDAL: Osmanlı Arşivlerinden Mitokondriye: Doğu Çam Kese Böceğinin Hikâyesi

Çağatay TAVŞANOĞLU: Anadolu Bozkır Ekosistemleri Üzerinde İşleyen Müdahale Rejimleri

Çağatay TAVŞANOĞLU: Yangın Coğrafyası: Vejetasyon Yangınlarının ve Ekolojik Sonuçlarının Alansal Dağılımı

Nilgün DALKESEN: İlhanlı Valisi Emir Timurtaş’ın İsyanı

Abdullah BAY: Osmanlı Gümrüğünde Bir Geçiş Belgesi: Pasavan veya Geçit Tezkeresi

Bora AYERDEN, Zeynep DOKUR, Burcu DOYURAN, Melis KIZILDEMIR, Gülce PULAT: Kore Savaşı ve Bir Dostluk Hikayesi: Yüzbaşı’nın Kızı Min Ja

Özgü ÇİLLİ KUTAN: D’Angleterre Oteli ve Kral Missirie

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: “Sol”a Savrulan Dergi Yürüyüş (İstanbul/1941-1943)

Özden BİLEN: Atatürk’ün Kuran-ı Kerim ve Piyano Hediye Ettiği İlkokul

Turan TANYER:  Ankara Ansiklopedisi- 2
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2016 Yıl: 21 Sayı: 42
20 .YIL ÖZEL EKİ İle Birlikte


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Uğur Bahadır BAYRAKTAR ve Yaşar Tolga CORA: “Sorunlar” Gölgesinde Tanzimat Döneminde Kürtlerin ve Ermenilerin Tarihi

Taylan ESİN: Hristiyan Malları ve Ziraat Bankası (1914-1919)

Bejan KHORAVA ve Zaza TSURTSUMIA: Güneybatı Gürcistan’dan Osmanlı’ya Göçler (Muhaciroba) 1878-1882

İsmail Hakkı KADI ve Onur YÜKSEL: Siyam Prensi Damrong’un Paylaşılamayan Fotoğrafı! 

İdil ÇETİN: Erken Cumhuriyet Döneminde Fotoğrafın Bir İktidar Tekniği Olarak Araçsallaştırılmasına Bir Örnek: “Uydurma Fotoğraf” Meselesi

Sümeyye HOŞGÖR BÜKE: Bakkal Terekeleri Işığında İstanbullu Mutfağına Bir Bakış

Rüya KILIÇ: “Afyonun Keyfini Tiryakisinden Sormalı”: Osmanlı ve Erken Cumhuriyet’te Madde Bağımlılığının Tarihi

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: “Sol”a Açık Bir Edebiyat Dergisi: Hamle (1940)

Eleştiri:

M. Bülent VARLIK: Ankara Süreli Yayınlar “Kaynakça”sı Üzerine Notlar

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi- 1

Düzeltme / Kebikeç:

Ferhat KAYA: Çevresel ve Paleoiklimsel Faktörlerin Etkisinde Doğu Afrika’da İnsanın Evrimi 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2016 Yıl: 21 Sayı: 41
Dosya: İnsan ve Evrim


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Ergi Deniz ÖZSOY: Düğün Çiçeği veyahut Söz Uçsun Yazı Uçmasın Aşkına

Abdullah BAY: 19. Yüzyılda Osmanlı'da Propaganda ve Protesto Kültürü: "Teşviş-i Ezhan ve Fesadamiz Müdhiş" Yaftalar

Can NACAR: 20. Yüzyılın Başında İstanbul Limanı: Hamallar, Dersaadet Rıhtım Şirketi ve Osmanlı Hükümeti

Erol ÜLKER: İşgal İstanbul'unda Müdafaa-i Milliye'nin Kuruluşu Üzerine Bir Değerlendirme: İttihatçılar, Komünistler, Sosyalistler

Ümüt AKAGÜNDÜZ: II. Meşrutiyet Döneminde Toplumsal Bir Sorun Olarak Sıtma ve Sıtmadan Korunma Çareleri

Taylan ESİN: Büyük Savaş'ın Sonunda Anadolu Ormanları

A. Kıvanç ESEN: Bir "Kırk Kere Söylersen Gerçek Olur?" Vakası Olarak "Dini Islah Beyannamesi" ve "Gerçeğin" Kaynağı

Ömer OBUZ, Kemal YAKUT: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nun Düşünce Dünyasında Devlet ve Din,

Çiğdem KARA: "Hasta Adam" Ülkesindeki Küçük Kuzenimiz

Oktay ÖZEL: Şeffaf Tarihçilik Derken

Erman TAMUR: "Ankara Aslanları" Hakkında Birkaç İlave Husus

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Karadeniz'den "Sol" Esinti Toprak (Samsun / 1940-1941)

DOSYA: İnsan ve Evrimi

Ergi Deniz ÖZSOY: Sunuş

Ferhat KAYA: Çevresel ve Paleoiklimsel Faktörlerin Etkisinde Doğu Afrika'da İnsanın Evrimi

N. Ezgi ALTINIŞIK: Modern İnsan Popülasyonlarında Arkaik İzler

Ömer GÖKÇÜMEN: Tavuk Kültür, Yumurta Genom

Suavi AYDIN: Holosen Koşullarının İnsan ve Kültürler Üzerindeki Etkisi Nasıl Değerlendirilmeli? Antropolojik Bir Düşünme Denemesi

Ergi Deniz ÖZSOY: Evrim, Genetik ve Irk: Evrimsel Biyoloji Işığında İnsan Irkının Anlamsızlığı

Efe SEZGİN: Evrimsel Tıp: Sağlık ve Hastalıklara Yeni Yaklaşımlar

Hüseyin ÖZEL: Sosyal Teoride Evrimsel Düşünce

Murat ÖNER: Osmanlı'da İnsanın Kökeni ve Evrimine Dair Tartışmalar

Özge DÜZGÜN: Cumhuriyetten Günümüze İnsan Evrimi Kitapları Üzerine Özet Bir Bibliyografya Denemesi

Orhun YAKIN: Maymun Gözünü Açtı Mı? 91 Yıl Sonra Inherit the Wind'ın Mirası,
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl: 20 Sayı: 40
Dosya: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Barış Alp ÖZDEN: Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği 

Rüya KILIÇ: Türkiye’de Modern Psikolojinin Tarihi: ‘İlm-i Ahvâl-i Ruh- İlmü’n-Nefs/Ruhiyat

Aslı YAZICI YAKIN: Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon 

Ümit KURT: Lozan Mübadelesi’nin Ekonomik Sonuçlarını Emval-i Metruke Kanunları Üzerinden Okumak  

Aytül TAMER TORUN: “Matbuat hürriyetimiz var mı yok mu?” 1908 Sonrası Basın Özgürlüğü ve Matbuat Kanunu Tartışmaları 

DOSYA: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar

Söyleşenler: Neslihan DEMİRKOL, Kudret EMİROĞLU: “Böyle bir şey olabilir mi?” Hilmi Yavuz’la Mektup ve Mektupsuzluk Üzerine

Cem DOĞAN: Geç Osmanlı Toplumunda Aşkın Kurucu Öğesi Olarak Mektup ve Fatma Cevdet Hanım’dan İhsan Bey’e “Yakılmamış Mektuplar” 

Hakan KAYNAR: Mektuplarla Tarih: Cumhuriyet ve Aşk

Alexandros LAMPROU: Kayıp Bir Mektup Vesilesiyle

Oya ŞENYURT: Abdullah Biraderler’in Fotoğrafhanesi’nden Kürklü Kadın ve Şömine: Bir Arşiv Fotoğrafının Düşündürdükleri

Besim Can ZIRH: Cansız Hayaller: Gayri-resmi Tarihimizin İmajları

Helin BURKAY: Son Hükümler: 1980’lerde Hapishanelerden Yazılan Son Mektupların Anlatı Çözümlemesi Denemesi

Oktay ÖZEL: Aşk, Istırap, Hasret Ve Fotoğraf: Kadın Eli/Kalbi Değmiş Eski Mektuplar 

İbrahim ERBAŞ: Mektupların ve Fotoğrafların Işığında Hayk Açıkgöz’ün Anılarına Yeniden Bir Bakış

Selim Ferruh ADALI: Asur-İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat Üzerine: Urad-Gula’nın Mektubu K.4267 

Evrim TÜRKÇELİK: İspanya, Fransa ve Osmanlı: Jacques Savary de Lancosme’nin İstanbul’dan Roma’ya mektupları (1590-1592)

M. Bülent VARLIK: İlk Mektup

Neslihan DEMİRKOL: Dünkü Çocukların Uluslararası Mektup Arkadaşları Ve Son Mektuplar

Turan TANYER: Hüsamettin Bozok’tan Ömer Faruk Toprak’a Bir Mektup ve Pınar Dergisi

Cağfer GÜLER: Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes’e Anayasa ve Rejim Sorunları Hakkında 1957 Yılında Yazdığı Mektup

Şehrengiz:

Erman TAMUR: Ankara Aslanları

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Taşrada Bir “Sol” Dergi Başak – Adana 1946

Kitâbiyat:

Ercan AKYOL: Eksiklikler, Çelişkiler ve Sorunlardan Müteşekkil Bir İskendernâme 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl: 20 Sayı: 39
Uygur Kocabaşoğlu'na Armağan


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Onur KINLI: Sunuş

   Uygur Kocabaşoğlu’na Armağan

Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu Bibliyografyası

Uygur Kocabaşoğlu Seçkisi

Kudret EMİROĞLU ve Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu ile…

   Uygur Kocabaşoğlu Hakkında

Ahmet YÜKSEL: Uygur Hoca’nın Önünden

Ekin KALENDER KOCABAŞOĞLU: Akademide Tarih Eğitimi ve Akademisyen Duruşu

Kerem ÜNÜVAR: Bir Literatürü Çeviren Hoca: Uygur Kocabaşoğlu

   Eğitim, bilgi üretimi, iktidar ve siyaset üzerine

Cemal ÖZGÜVEN: Talas Amerikan Koleji: Uygur Kocabaşoğlu’nun Deyimiyle Bir Tür Arz-ı Mev’ud

Sinan BAYRAKTAROĞLU: Cumhuriyet’in 100. Yılına 8 Kala Üniversitelerde Yabancı Dilde ve Türkçe Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Hasan Devrim KINLI: Kendinden Menkul Bilimsellik: Türkiye’de ‘Fennî’ Müzik Yazarlığı

İlhan TEKELİ: Türkiye’de Demokrasi Pratiğinin Araçsal ve Ötekileştirici Nitelikleri Nasıl Aşılabilir?

Necati DEDEOĞLU: Baz İstasyonları Sağlığa Zarar Verebilir Mi?

İsenbike TOGAN: İç Asya Tarihine Yaklaşımlar

Suavi AYDIN: “Caber Kalesi Cengi” ya da İktidarın Coğrafyaya Müdahalesi: Semboller Coğrafyasının Üretimi ve Yenidenüretimi Üzerine

   Maskeleri Tanımak…

Onur KINLI: Sam Amca’nın Diyâr-ı Gurbet Memurları: 19.yy.’daki Amerikan Konsolosluk Hizmetlerine Genel Bakış

Zafer PARLAK: Kendi Anılarında Türkiye’de Bulunan Amerikan Barış Gönüllülerinin Yaşadıkları Değişim Süreci

Gökser GÖKÇAY: İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından Türkiye’de Amerikan Yardımları

Kate FLEET: Geç Osmanlı Erken Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Yabancılara Verilen Ekonomik İmtiyazlar

Kudret EMİROĞLU: Osmanlı’da İş Dünyası, Siyaset, Suikast: Meymon’un Uluslararası Fırıldakları

   Basın, Matbuat, Dergicilik…

Hamdi ÖZDİŞ: Osmanlı Mizah Basınının İntihalle İmtihanı: Punch or The London Charivari’den “Adaptasyonlar”

M. Bülent VARLIK: Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemlerinde Vilayet Gazeteleri (1919-1970)

Aysun AKAN: 1946-1949 Dönemi Basınına Toplu Bakış

Elif E. AKŞİT: Feminist Dergicilik ve Kamusallığın Sınırları

İrem ÖZGÖREN KINLI: Mektuplarla Yeni Tarih Yazımının Doğuşu: Annales Okulu’nun Kuruluş Sosyolojisi

   Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Söz: Fikir, Sanat ve Tenkit Dergisi

   Evrâk-ı Metrûke:

Oktay ÖZEL: Fotoğraflı Bir ‘Yemen Türküsü’: Yüzbaşı Mehmet Arif Bey’in Hicranlı Hayatından Bir Kesit
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl: 19 Sayı: 38


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Güney ÇEĞİN ve Ümit KURT: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Politik Şiddetin Tedrici Tekâmülü Dikey ve Yatay Mekanizmalar Hakkında  Bir Çerçeveleme Denemesi

Adil OKAY: “Görülmüştür” damgalı mektuplar

Haydar AKIN: Johannes Junius’un 24 Temmuz 1628 Tarihli Son Mektubu

Yağmur Meray ALGÜL, Yasemin GÖKDAĞ, Simge KOÇ: Öznü-Göyye-Havet-Tiflis-Novosibirsk-Havet-Bulanık: Gökdağ Ailesinin 1880 (?)-1935 Yılları Arasındaki Yaşantıları, Sibirya’ya Sürgünü ve Türkiye’ye Zorunlu Göçü

Kemal YAKUT: 20. Yüzyıla Girerken Devlet ve Dersim

Oya GÖZEL DURMAZ: Tehcir ve Ermeni Nüfusu Tartışmasına Bir Katkı: Kayseri Sancağı (1915)

Arsen YARMAN: Eğin (Agn) Ermenileri– II

Birgül AÇIKYILDIZ ŞENGÜL: Cizre Kırmızı Medrese: Mimari, İktidar ve Tarih

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yığın

Ömer TÜRKOĞLU: Mühür Yiyen Fareler ya da Ankaralının Rakı ile Sınavı

Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT: Sömürgecilik Sonrası Dönem Eserlerinin Türkçeye Çevrilmesinde Tercih Edilebilecek Yöntemler: Things Fall Apart Adlı Eserin Türkçe Çevirilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Çiğdem AKGÜL: Merak ve Dedikoduda “Dişil”leşmek Erkekliğin Bir Ortaklığı mıdır? Evde Filminde Erkeklik Üzerine

Erman Örsan YETİŞ: Türkiye’de Kimyasal Hadımın Olağanüstü Hali ve Moleküler Biyopolitika

Rüya KILIÇ: Türkiye’de Frenginin Tarihi

Cemre ARI, Merve ASLANER, Ilgın BALKAN, Gizem BAŞPINAR, Şeyma BAYRAK: Cumhuriyet Baloları

Kebikeç Bibliyografya (No: 33-38)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl: 19 Sayı: 37
Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

DOSYA: Mektep: Okuyup Adam Olmak II

Chris GRATIEN: Alternatif Öğrenci Hikayeleri

Esra YAKUT: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Mekteplerde Dinî Eğitim

Ercan UYANIK: II. Abdülhamit İle Amerikan Protestan Misyonerlerinin Eğitim Mücadelesi: Amerika’ya Kaçırılan Nusayri Kızları

Serdar ŞENGÜL: Cizre Kırmızı Medrese Bağlamında Tarih Kimlik Hafıza Oluşumu

İrfan Sevinç GÜNEL: Pulur Köy Enstitüsü

Turan TANYER: İlkokul Yıllarım

Tanıl BORA: İstanbul Erkek Lisesi ve Bizim Sınıf

Süha ÜNSAL: Balkiraz Bağları’nda Başkent Lisesi

Feyyaz ÖZER: Okul İçinde Hayat, Hayat İçinde Okul

Hamdi ÖZDİŞ: 1970’lerde Tuzluçayır’da Öğrenci Olmak

Berrak BURÇAK: Sergüzeşt-i Tahsilimin Cild-i Evveli’nden Bir Sayfa: Uluslararası Öğretim, Pakistan Embassy International Study Group Ankara ve Lycée Français Charles de Gaulle Ankara

Fatma Gül KARAGÖZ: Her Anını Eksiksiz Dün Gibi Hatırlar Mıyım? Kadıköy Saint Joseph Lisesi’ndeki 8 Yılım

Rahime KIZILTAŞOĞLU TÜRKÖZÜ: Devlet Parasız Yatılı

Çiğdem ÖNAL EMİROĞLU: Sıradan Bir Okul Hikayesi

Ayşe Duygu YAVUZ: 1990’lı Yıllardan 2000’lere Süregiden Eğitilme Sürecinin Benlik İnşasında Yol Açtığı Hasarlar

Ayça DEMİR GÜRDAL: Zorbalar, Kurbanlar ve Çocukluk İmgeleri

Emine ALÇITEPE ve Galip ALÇITEPE: Bitki İsimlerinin Türkçeleştirilmesine Dair Unutulan Bir Kitap: Illustrated Polyglottic Dictionary Of Plant Names

Mehmet DEMİRYÜREK: Bir İhtisâb Resmi Çeşidi: Gerdek Resmi veya Resm-i Ruhsatiyye

Yahya ARAZ: Cariyeler, Efendiler Ve Pusuda Bekleyenler: Osmanlı İstanbul’unda Hamile Ve Çocuk Annesi Cariyeler Üzerine Düşünceler (1790-1880) 

Arsen YARMAN: Eğin Ermenileri- I

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar: 

M. Bülent VARLIK: Emek Hareketi Tarihinin Kaynağı Olarak Yerel Basın (1908-1950)

Gürer KARAGEDİKLİ: “Altın Çağ” İle Modern Dönem Arasında Osmanlı Yahudileri: Edirne Yahudi Cemaati Örneği (1680-1750)

Ahmet SÖNMEZ: Ankara Gazeteciliği ve Parlamento Muhabirliği Hakkında Taraflı Bir Yorum

Ümüt AKAGÜNDÜZ: Radyoculuğumuzun Cumhuriyet’in İlk Yıllarındaki Serüveni Ve Telsiz Mecmuası

Maarif Nazırı Ali Kemal’den İttihatçıların Maarif Nezareti’nden Temizlenmesini Emreden Tebliği
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2013 Yıl: 18 Sayı: 36
Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak I


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Dilek KIZILDAĞ SOİLEAU: Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza?

DOSYA: Mektep: Okuyup Adam Olmak I

Gökhan KAYA: Millet-i Müsellâha’dan Mekteb-i Müsellâha’ya Erken Cumhuriyet Döneminde Yazılan Bir Risalede Mekteb, Maârif ve MilitarizmYetmiş Yıl Önce Başlayan İlk ve Orta Öğretim Sürecinden

Teoman ERGÜL: Akılda ve Fotoğraflarda Kalanlar

Erman TAMUR: İyi Öğretmen, İyi İnsan: Şükrü Kapucu

Uygur KOCABAŞOĞLU: Cyrus Hamlin: Misyoner, Eğitimci, Müteşebbis

Uygur KOCABAŞOĞLU: Bir Varmış Bir Yokmuş: Talas Amerikan Koleji

Filiz ÇALIŞLAR YENİŞEHİRLİOĞLU: Arnavutköy Amerikan Kız Koleji

Nazan MAKSUDYAN: Amerikan Kaynaklarında Merzifon Anadolu Koleji’nin Kısa Tarihçesi 

Alper KALİBER: Bir Sonbahar Hikayesi: Körler Okulu Yıllarım

Rana ÇAVUŞOĞLU: Sağlık Meslek Lisesi Hemşireleri

Elif E. AKŞİT: Görünmezliğin Görünürlüğü ve Akşam Okulları

Elif E. AKŞİT: Hasanoğlan’da Öğretmen, Liseli bir Yahudi Kızı: Bella Eskenazi’yle bir Görüşme 

Gülizar Beril TEKSOY: Grup Toplantı Tutanaklarında Demokrat Parti

Kitabiyat:

M. Bülent VARLIK: Dil, Edebiyat, Tarih Araştırmaları [Dergisi]

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Nail Çakırhan ve Kervan Dergisi Üzerine Notlar

Erol ÜLKER: Mayıs 1920 Tramvay Grevi Türkiye Sosyalist Fırkası ve İşçi Hareketi Üzerine Bir Değerlendirme
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2013 Yıl: 18 Sayı: 35
Dosya: Şaki, Celali, Asi - III


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

DOSYA: Şâkî, Celâlî, Âsî - III


Fuat DÜNDAR:  Şiddet, Milliyetçilik ve Hak İhlali/Cürüm İstatistikleri: Osmanlı Örneği

Selim ASLANTAŞ: Sırbistan’da Mileta’nın İhtilali (1835)

 İbrahim KÖREMEZLİ: 
Tuna’da Savaş Osmanlı Ordusu ve Yerel Halk (1853-1856)

 İbrahim KÖREMEZLİ: James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839-1878

 Suavi AYDIN ve Murat YAĞCI: Sarıkeçililerin “Eşkıyalığı” ve Konya Delibaş İsyanı Üzerine Değinmeler

Teoman ERGÜL: Ege’de İşgal Bölgesinin Ortasında Düşmana Direnen “Akıncılar”

Hamdi ÖZDİŞ: Micanoğlu’na Zeyldir

Harun YENİ: Hangi Yörük? 16. Yüzyıl Batı Trakya’sında Yörüklüğün Halleri Üzerine Bazı Notlar

Candan BADEM: Kars Vilayetine Ermeni Göçü (1878-1914)

Kemal YAKUT: II. Dünya Savaşı’ndan Sonra Sovyetler Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu

Abdullah BAY: Çocuklar, Hayırseverlik ve Hukuk: Hayırsever Osmanlılar ve Oğullukları

M. Bülent VARLIK: Eski Sol Üzerine Yeni Notlar: Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası Üyesi Behram Lütfi’nin Çorum Yılları

Yıldız DEVECİ BOZKUŞ: Kitap / Eleştiri: Arsen Yarman ve Ara Aginyan, Sultan II. Mahmut ve Kazaz Artin Amira

Ahmet DEMİRTAŞ: Yok Edilen Tiyatro Yeni Sahne
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2012 Yıl: 17 Sayı: 34
Dosya: Şaki, Celali, Asi - II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

DOSYA: Şâkî, Celâlî, Âsî - II

Ahmet ÖZCAN: Eşkıyanın “Adi” Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası

Onur ÖNER: İskender Goçe’nin İstintâknâmesi: Pindus Dağları’nda Bir Eşkıyânın İzini Sürerken

Leslie PEIRCE: İnsan Kaçırmanın Namuslu ve Namussuz Halleri: Osmanlı Dünyasında Hükümdarlar, Eşkıyalar ve Kahramanlar

Hamdi ÖZDİŞ: Efsaneler, Gerçekler ve Yerel Siyaset Pratiği:“Eşkıya Micanoğlu Hüseyin”

Polat SAFİ: Üç Tarz-ı Çete

Oktay ÖZEL: O İnce Çizgi: Osmanlı Son Dönemi Pratiğinde Eşkıyalıkla Kahramanlık Arasında Salınanlar

Kemal YAKUT: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Eşkıyalığın Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler

Nazan MAKSUDYAN: 
Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan? Osmanlı Kent Reformu ve Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar

Ahmet YÜKSEL: Türkiye’de Tütüncülerin Kaçakçılaşma Sürecinde Kolculuğun Baskısını İki Kolcunun Tercüme-i Hâlinden Anlama Denemesi

Onur KINLI: “Kafadaki az biraz kurşunun kimseye zararı olmaz!”

Turan TANYER: 1950’li Yıllarda Türk Sineması’nın Efeleri

Orhun YAKIN: Eşkıya Şikago’ya Hükümdar Olmaz Neo-sosyal Eşkıyalar Olarak Cazcı Kardeşler

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Bülent VARLIK:
 Ata Çelebi ve Akın Gazetesi (1944-1946) Üzerine Notlar

Birgül KOÇAK: Uluslararası Oryantalistler Kongreleri (1873-1973) Üzerine Bir Değerlendirme

Cağfer GÜLER: Tevfik Sağlam’ın İki Mektubu ve Bir Raporu Işığında 1933 Üniversite Reformu

Ümüt AKAGÜNDÜZ: 1918-1928 Yılları Arasında Yayımlanan Kısa Ömürlü Osmanlıca Kadın Dergileri Hakkında Bir Değerlendirme
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2012 Yıl: 17 Sayı: 33
Dosya: Şaki, Celali, Asi - I


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

DOSYA: ŞAKİ, CELALİ, ASİ - I

Kudret Emiroğlu: Çok hayr ü şer işledik: Eşkıyalığa Giriş

Esra Yakut: Osmanlı Hukuku’nda Bir Suç Olarak Eşkıyalık ve Cezalandırılması

Güneş Işıksel: 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Safevi Sınırında Eşkıyalar: Bir Çözümleme Denemesi

Onur Usta: Celaliliğin Türkmen Cephesi: 17. Yüzyıl Anadolu Kırsalında Türkmen Voyvodası ve Türkmenler

Erdem Sönmez: Celaliler ve Üç Evliya Çelebi

R. Aslıhan Aksoy Sheridan: Celaliler / Eşkıyalar: Gayesiz Asiler miyiz ki Hepimiz Biz?

Tülün Değirmenci: Sözleri Dinlensin, Tasviri İzlensin: Tulu‘i’nin Paşaname’si ve 17. Yüzyıldan Eşkıya Hikâyeleri

Şerif Korkmaz: Asi ve Eşkıya: Delilbaşı Kadıkıran Mehmed Ağa 1825-1834

Emrah Safa Gürkan: Batı Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Gaza Meselesi

Ayşe Devrim Atauz: Haçlı Korsanlar: Saint Jean Şövalyeleri ve Akdeniz’de Haydutluk

Kahraman Şakul: Adriyatik’de Yakobinler: Mehmed Şakir Efendi’nin “takrir-gune” Tahriri

John S. Koliopoulos: Osmanlı İmparatorluğu’nun Yunan Topraklarında Eşkıyalık ve Ayaklanmalar 1853 - 1908

Paul Sant Caassia: Kıbrıs ve Diğer Akdeniz Toplumlarında Eşkıyalık, Efsane, Terör

M. Bülent Varlık: İngiliz Subay Fred Burnaby’nin Anadolu Mutfağı Üzerine Gözlemleri

Gözlerinden Öperim:

Ömer Türkoğlu: Türk ve Türkçü Bir Muallimin İhbar Mektubu (1925)

Oktay Özel: Eğer ki kabil ise bizleri kat’iyyen merak itmeyin!

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Aytül Tamer: Türkiye Komünist Gençler Birliği’nden Simalar

Gül Karagöz-Kızılca: “Bu mülke gazeteler fena hizmet etmedi”: Malî Kriz Günlerinde İbret Gözünden Babıâli, Osmanlı Halkı ve Avrupa Emperyalizmi

Alparslan Yasa: Türkçeye Robinson Tercümeleri
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2011 Yıl: 16 Sayı: 32


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Suavi Aydın: 2011 Yılında Diyarbekir ve Mardin'de Düzenlenen Sempozyumların Ardından

Ahmet Asker - Emrah Yıldız: Ezberin İnşası: Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Kürt Meselesi

Mehmet Özden: Darülfünun Psikiyatri Hocasından İnkılap Dersleri ya da Kemalizm'in Bu Kertesi: (Ord.Prof.) Dr. Mustafa Hayrullah ve Gazi İnkılabının Psikolocisi (1933)

Elifhan Köse: Muhafazakar Modern Medeniyet Projesinin Kadın Mimarı: Halide Edip Adıvar

Esra Demirkol: Çin İşi Japon İşi, Acep Bu Kimin İşi? Fatsa'dan Nagoya'ya Bir Göç Hikayesinin Gölgesindeki Kadınlar

Y. Doğan Çetinkaya: Kitle Siyaseti ve Siyasi Afişler: Bolşevikler Örneği

Efemera / Gözlerinden Öperim:

Oktay Özel - Mehtap Yüksel: Mektebden en samimi çiftçi selamları

M. Bülent Varlık: Fransız Şarkiyatçı C. Huart Anadolu Yollarında Neler Yedi?

A. Nükhet Adıyeke - Nuri Adıyeke: Yunan Ayaklanması Sırasında Girit Resmo'da Müsadere ve Müzayedelere Dair Bir İnceleme

Hamdi Özdiş: Coğrafyanın Azizliği ya da Sınırboyunda Nahiye Olmak: Vakıf Nahiyesi (1879-1914)

Neslihan Demirkol: Çeviride Sadakatin Yeni Tanımları: Shakespeare'in A Midsummer Night's Dream'i İçin Can Yücel'in Bahar Noktası Bir İhtimal midir?

Kebikeç / Bibliyografya No: 25-32
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2011 Yıl: 16 Sayı: 31


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Servet Erdem: "...Şu Tehlikeli Araç...": Araba Sevdası'nın Dil Durumları

Katerina Dalakoura - Çev.: Gülsün Aivali-Aksoy: İstanbul'da Yayınlanan Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları

Ş. Alpaslan Yasa: Türkçeyi Geliştirme Stratejisi Olarak Tercüme

Gökhan Kaya: II. Meşrutiyet Dönemi Demokratları: Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

Markus Koller - Çev.: Faruk Yaslıçimen: Bir Miladın Şahidi: Bosna Hersek'te İsviçreli Bir Doktor Josef Koetschet (1830-1898)

Kudret Emiroğlu: Keyif Kimde Olur?

Ümit Uzmay: Türkiye'de Eroin Kaçakçılığı ve Politikaları Üzerine Cengiz Erdinç'le Söyleşi

Murat Koraltürk: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ekonomide Milliyetçi Bir Tepki: Cuma Tatili

Hamdi Özdiş: Lazistan'da Müskiratın Men'ine Dair: Hopa'da İçki Yasağı

Aytül Tamer: Basın ve İktidar İlişkileri: Birinci Meclis'in Men-i Müskirat Kanunu Üzerine Tartışmalar

Turan Tanyer: "Ankara'da yalnız ve yalnız Süreyya Var"

Esra Yakut: Tanzimat Dönemi'nden Önce Osmanlı Hukuku'nda Evlilik Dışı İlişkilere Verilen Cezalar

Kemal Yakut - Aydın Yetkin: II. Meşrutiyet Dönemi'nde Toplumsal Ahlak Bunalımı: Fuhuş Meselesi

Aydın Akın: Denize Dökülen Diller

G. Beril Teksoy: Türkiye'de Avrupa Algılaması: Demokrat Parti Döneminden Günümüze Yayınlanan Avrupa Tarih Kitapları (1950-2010)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2010 Yıl: 15 Sayı: 30
Dosya: Yol II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Nuri ADIYEKE: Bir Siyasi-İdari Kurum Olarak Osmanlı’da Cami

Günil AYAYDIN CEBE: Küçük Şeyler’de Saklı Beyitler

Mahmud HADDAD - Çev.: Selda GÜNER: Arap Milliyetçiliğinin Doğuşunu Yeniden Düşünmek

Elif EKİN AKŞİT: Hanımlara Mahsus Milliyetçilik: Fatma Aliye ve Erken Milliyetçi Stratejiler

Mutlu Kart GÜR: Prof. Dr. Hikmet Ahmet Birand Bibliyografyası İçin Bir Deneme

DOSYA: YOL

Mehmet DEMİRYÜREK: Osmanlı Döneminde Yabancı Konsolos, Konsolos Tercümanı ve Tercüman Hizmetkarlarının Serbest Dolaşımı

Ömer TÜRKOĞLU: XIX. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Yol Algısı

Hamdi ÖZDİŞ: Yoldan Uzak Kalmak: 19. Yüzyılda Gümüşhane’de “Yol Kavgası”

M. Bülent VARLIK: Friedrich Sarre Küçükasya Seyahatinde Neler Yedi?

Jak den EXTER: Hollanda’dan Dönüş Yolları, Hollanda Türkleri Nerelerden Geldiler, Nerelere Dönüyorlar...

Turan TANYER: Yol Filmi Üzerine

M. Bülent VARLIK: Tarsus Basın Tarihi Üzerine Bir Not - Sicil ve Ticaret Haberleri Gazetesi

Aslı YAZICI YAKIN: Güvercin Uçuverdi
Bir Tutku Olarak Ankara ve Urfa’da Güvercin Yetiştiriciliği ve Kültürü

Uğur KAVAS: Atış Poligonundan Arenaya

Terekelerden - Ömer TÜRKOĞLU: Eskişehir’den Mektup 1925

Jelle VERHEIJ: Frank Fokke Ferwerda’nın Ardından

Ahmet YÜKSEL: Frank İçin

Ertuğrul Danık İçin

Pelin Şahin TEKİNALP: Ertuğrul Danık’a Sevgiyle
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2010 Yıl: 15 Sayı: 29
Dosya: Yol


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Bedi Gümüşlü: Türk Tarihçiliğinde İlk Ekonomik Tarih Denemesi ve Tepkiler

Fatih Dikmen, B. Gökçe Ayan, Tülay Yılmaz, Utku Perktaş: 20. Yüzyılın Darwin'i: Ernst Mayr (1904-2005) Yaşamı ve Biyoloji'ye Katkıları 

Mehmet Yavuz Erler: Osmanlı'da İdari Yapının Teftişi İçin Bir Örnek: Ankara'da Yeni Bir Liva Teşkiline Dair Hazırlanan Rapor (1909)

Erman Tamur: Ankara'da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih

Mehmet Demiryürek: Kıbrıs Şer'iye Sicillerine Göre Nizam-ı Cedid Islahatı ve Kıbrıs

DOSYA: YOL

Hüseyin Aras: Bülent Yılmaz'la Mühendislik Şantiye ve Yol

Gökçe Günel: Anadolu Selçuklu Dönemi'nde Anadolu'da İpek Yolu - Kervansaraylar - Köprüler

M. Bülent Varlık: İbn Batuta Anadolu Yollarında Neler Yedi?

Bülent Danışoğlu: Anadolu Yollarında Bir Amerikalı Misyoner

Mustafa Yeni: Trabzon Erzurum İmtidadi Buharlı Nakliyat Anonim Şirketi

Ümit Uzmay: Hikmet Feridun Es'in Bizi Götürdüğü Alemler

Jak Den Exter: Anadolu Keçi Yolları Üzerinde Patikalanan Trekking Hakkında Düşüntülerim

Ali Sait Liman: "Paris-Texas"tan "Palemo'da Yüzleşme"ye: Zamanın Akışında Wim Wenders Sineması ya da Rock Müzik Eşliğinde "Road Movies"

Orhun Yakın: Alıp Başımı Gideceğim Buralardan: Sam Peckinpah'dan Bir Yol Filmi Klasiği " Bana Onun Kellesini Getirin"

İrfan Karakoç: Seyahatin Temeli, Kutsanan Metnin Şefaati: Evliya Çelebi'nin Rüyası Üzerine Bir Üslup Çalışması

Seda Uyanık: Seyahatname'de Hikaye Tekniği Üzerine

Hilal Aydın: Seyahatname'nin Dünyasına Aralanan Kapı: Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2009 Yıl: 14 Sayı: 28
Dosya: Sinema ve Tarih II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Ahmet Gürata: Sunuş

Kudret Emiroğlu, Ergi Deniz Özsoy: Sinema Sevgisinden Tarihe...Ahmet Yaşar Ocak'la Sohbet

Sinema, Tarih ve Kesişmeler

Cemal Kafadar: Asiler, Azizler, Aşıklar

Zeynep Devrim Gürsel: İç İçe Geçmiş Tarihler: Occident Adlı Yarış Atı ve Fotoğraf Teknolojilerinin Gelişimindeki Kritik Kesişmeler

Andreas Treske: Son Adam ve "Zincirlerinden Boşanmış Kamera"

Nilgün Bayraktar: Avrupa "Miras" Sinemasına Eleştirel Bir Bakış: Grafin Sophia Hatun (1997)

Elif Rongen Kaynakçı: Sessiz Sinema ve Film Arşivleri

Gül Yaşartürk: Sinemada Biyografik Öyküler: Iris, Frida, Sylvia, Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus ve La Vie En Rose

Arşiv

Ahmet Gürata: Editörün Notu

Eugene Hınkle: Modern Türkiye'de Sinema

Rakım Çalapala: Türkiye'de Filmcilik

Nurullah Tilgen: Bugüne Kadar Filmciliğimiz

Nusret Kemal: "Söz Bir Allah Bir"

Bilge Emiroğlu: Batı Sinemasından Yeşilçam Uyarlamaları

Sinema Mekanları ve Tanıklıkları

Hakan Erkılıç: Düş Şatolarından Çoklu Salonlara Değişen Seyir Kültürü ve Sinema

Gülseren Mungan Yavuztürk: Ankara'da Bir "Büyük Sinema" Vardı

Güzin Emecan: Bulancak'ta Sinema: Şemsi Emecan'la Konuşma

Cantürk Coşkun: Mustafa Usta'nın "Kader Sineması" (Oltu 1961-1977)

Değini

Özlem Öz: Milattan Bir Milyon Yıl Önce: 'Tarih Öncesi Filmler'

İştar Gözaydın: Londra'nın Tarihini Sinemayla Yazmak

Murat Meriç: Türkiye'de Sinema-Müzik İlişkilerine Bir Bakış

Kitabiyat

M. Bülent Varlık: "Türkiye'de Sinema ve Tesirleri" Üzerine Notlar
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2009 Yıl: 14 Sayı: 27
Dosya: Sinema ve Tarih


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Damla Demirözü: İlk Yunan Romanı Polipathis'ten Temaşa-i Dünya'ya

Çağdaş Demren: Kültüre Yeniden Bakmak

Mustafa Yılmaz: Emniyet (Genel Müdürlüğü'nün) Raporlarında Faşist Propagandası

Meral Demiryürek: Gazetelerdeki Şiirler Bağlamında Kıbrıs Türk Edebiyatında II. Meşrutiyet (1908-1909)

Jülide Akyüz: Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzadeler

Tomas Çerme: Mardin Şehrinin Son Ermenileri

DOSYA: SİNEMA VE TARİH

Ahmet Gürata: Sunu

Tarihçiler Sinemaya Bakıyor

"Tarih Aynı Zamanda İnsanların Eğlendiği Bir Alan Olmalı" Cemal Kafadar ile Söyleşi 

Sinema Tarihi ve Türkiye'de Sinema

 Emrah Özen: Geçmişe Bakmak: Sinema Tarihi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Serdar Öztürk: 'Kültür Emperyalizmi' ve 'Modernleşme' Kuramları Açısından Türkiye'de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939)

Mustafa Özen: "Hareketli Resimler" İstanbul'da, 1896-1908

Hakan Kaynar: Al Gözüm Seyreyle Dünyayı: İstanbul ve Sinema

İbrahim Yıldıran: Selim Sırrı Tarcan ve Türk Sinemasının Erken Dönem Tartışmalarına Katkı

Esin Berktaş: 1940'lı Yıllarda Türk Sineması

Turan Tanyer: Türk Sinemasında Tarihsel Filmler ve Bir Şair, İki Yönetmen

Ali Özuyar: Varlık Vergisi Mağduru Sinemacılar

Aslıhan Doğan Topçu: Sam Amca'nın Tozları: 1960'lar ve 2000'lerde Türk Sineması'nda Marshall Planı ve Demokrat Parti'nin Sunumu

Orhun Yakın: 1980 Sonrası Yeni Gerçekçilik Örneği Olarak Düttürü Dünya

Aslı Kotaman: Zihinsel Koleksiyonlar: Yeşilçam'dan Beyazcama
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2008 Yıl: 13 Sayı: 26
Dosya: II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hamdi Özdiş: Yeni Osmanlılıktan İttihatçılığa Bir Portre: "Esad Efendi" (1842-1901)

Mehmet Çelik: Midhat Paşa'nın "Türkiye'nin Mazisi ve İstikbali" Başlıklı Makalesi Üzerine Bazı Notlar

S. Selenga Gökgöz: II. Abdülhamid'e Takdim Edilen Bir Arz-ı Hal: "Kugu Sorta" ve İslam Halifesi

Tülay Ercoşkun:  Ahmet Saib ve Sancak Gazetesi

Aytül Tamer: 31 Mart Olayı Öncesinde İttihatçı Hesaplaşması: Bahattin Şakir - Ali Kemal'e Karşı

Evangelia Ahladi: İzmir'de İttihatçılar ve Rumlar: Yunan - Rum Boykotu (1908-1911)

Selim Aslantaş: II. Meşrutiyet Döneminde Bir Akademik Türkçü Dergi: Milli Tetebbu'lar Mecmuası

Ş. Alparslan Yasa: II. Meşrutiyet Devrinde Tercüme Faaliyeti

Kudret Emiroğlu: Kafkas İttihad ve Terakki Fırkası'ndan Türkistan İttihad ve Terakki Fırkası'na Bir Belge

Kudret Emiroğlu: Barışı Tutturayım Derken Tarihten Kaçmak?

II. Meşrutiyet Dönemi Basını

II. Meşrutiyet Dönemi Karikatürleri

Mehmet Yüksel: İbni Haldun'un Sosyal Teorisinde Hukuk

Gökhan Tunç: Osman-Zade Ta'ib'in Bir Kasidesiyle 18. Yüzyılın Gündelik Hayatına ve Kasidenin Yazılma Amacına Bir Bakış

Barış Karacasu: Bir Sözcüğün İzinde: Evliya Çelebi Seyahat-Name'sinde "Şehr-Engiz" Kullanımları

İrfan Karakoç: Edebiyat Tarihi Kaynaklarından Hatıralar ve Osmanlıdan Günümüze Edebiyat Hatıraları Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2008 Yıl: 13 Sayı: 25
Dosya: Hollanda - Türkiye


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Ahmet Yüksel: Sami Önal'ın Ardından

Oğuz Otay; Sami Önal İçin

Faruk Tabak (1953-2008)

Barend ter HAAR: Erik Zurcher (1928 - 2008)

Elias Canetti: Hollandalılar

Erik-Jan Zurcher: Leiden'deki Türkiye Çalışmaları Üzerine

Zülfikar Özdoğan: Uluslararası Sosyal Tarih Enstitütüsü (USTE) ve Türkiye Koleksiyonları

Jak den Exter: Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü (NİHA)

Nuran Savaşkan Akdoğan: Den Haag Günlerinden Hollanda Mezunları Derneği'ne

Hans Theunissen: Dostluğun Bedeli: 1612 - 1617 Yıllarında Hollanda ile Osmanlı Devleti Arasındaki Resmi İlişkilerin Oluşmasında Hediyenin Rolü

Bülent Danışoğlu: Haarlemli Murat Reis'in Mağrip Maceraları

Raniero Speelman - Nevin Özkan: Marius Bauer, İstanbul'da Hollandalı Bir Şarkiyatçı

Çeviri: Mustafa Güleç - Nevin Özkan: Marius Bauer'in Mektupları

Mehmet Demiryürek: XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı - Nederlanda İlişkileri ve Nederlanda'nın Kıbrıs Konsolosluğu

Richard van Leeuwen: Osmanlı Mirası ve Arap Orta Doğusu

Fenneke Sysling: İngiliz ve Hollanda Basınında İslam ve Propaganda

Alexander H. de Groot: Hollanda Basınında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli hareketi 1919 - 1923

Erik-Jan Zurcher: Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye'deki Laiklik

İsmail Hakkı Kadı: Amsterdam'daki Bir Kilisenin Anadolu'ya Uzanan Hikayesi

Ali Kaymak: Hollanda Mektupları, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri

İsmail Hakkı Tonguç: Hollanda Mektupları

Erik-Jan Zurcher: Türkiye'ye Benzemek

Kadir Canatan: Rotterdam'da Yaşayan Türklerin Entegrasyonu ve Serbest Vakit Davranışları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Nevin Özkan: Sadık Yemni ile Röportaj

Sadık Yemni: Alsancak Börekçisi

Michiel Leezenberg: Hollanda'da Türklük ve Kürtlük Araştırmaları: Kısa Modern Tarih

Süha Ünsal: Türkçede Hollanda ve Hollandalılar Bibliyografyası

Hans Theunissen: Osmanlı İmparatorluğu'nun Hollanda Çinileri

Erman Tamur: Amsterdam'da Bir Ankara Resmi
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2007 Yıl: 12 Sayı: 24
Tarım Tarihi II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Ulus Baker: İmajların Demokratizasyonu

Erik Jan Zürcher: Modern Türkiye Tarihinde Dönüm Noktaları ve Kaçırılan Fırsatlar; Olaylar Nerelerde Farklı Yöne Gidebilirdi?

Touraj Atabaki:
 Doğu'ya Doğru: Teşkilat-ı Mahsusa'nın İran, Kafkasya ve Orta Asya Faaliyetleri

DOSYA: TARIM TARİHİ- II

Yunus Koç:
 Bizans Tarımının Elkitabı ya da İlk Tarım Ansiklopedisi: Geoponika

Hülya Taş: Ondokuzuncu Yüzyıl Öncesinde Osmanlı Kayıtlarında Tarla Sınırı ve Büyüklüğü İçin Kullanılan Ölçüler Ne Kadar Muğlaktı?

Canay Şahin: Ondokuzuncu Yüzyıl'da Samsun'da Çiftlik Sahibi Hazinedarzadeler ile Kiracı-Köylüler Arasındaki Arazi ve Vergi İhtilafı Üzerine Bazı Gözlemler ve Sorular

Suavi Aydın: Bir Tarım Dönemi Hastalığı: Sıtma

Yücel Çağlar: Türkiye Ormancılık Tarihi Üzerine Kısa Anımsamalar

Hatice Şahin: Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Bir Baytar-Name

Mehmet Demiryürek: 
Kıbrıs'ın İngiltere'ye Devri Üzerine Kıbrıs'ta Basılan Para ve Osmanlı Hukümeti

Barış Karacasu:
 Şehrin Yitik Hikayesi: Edebiyatımızda 'Meydanda Olmayan' Şehr-engizler

Kaan Dilek: İran Seyyahları ve Farsça Seyahatnameler

Fatma Acun: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitimde Laiklik Prensibinin Yerleştirilmesi Sürecinin Görsel Veriler Yoluyla İncelenmesi (1926-1935)

Özlem Kutkan: Kadınlar Alemi Dergisi (1914) ve Osmanlı İmparatorluğunda Kadınlık Halleri

Neslihan Ünal: Kemalist Cumhuriyet'in Avrupa Algılaması: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yatınlanan Avrupa Tarihi Kitapları (1923-1950)

Galip Alçıtepe:
 Halkevleri Dergilerinde Yayınlanan Tarih Konulu Makaleler Bibliyografyası- I
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2007 Yıl: 12 Sayı: 23
Dosya: Tarım Tarihi


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Yayın Kurulu: Hrant Dink İçin

Oliver Abel / Çeviren: Haldun Bayrı: Tarih, Hafıza, Siyaset

Tansu Açık: Anadolu'da Eskiçağdan Kalma Yeradları

YAYIN TARİHİ

Kaan Dilek: İran Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Elyazma Türkçe Sözlüklerin Tanıtımı

Kahraman Bostancı: Süreli Yayınlar Tarihimizde Unutulan Mahalli Bir Dergi: Yeni Edremit

DOSYA: TARIM TARİHİ

Suavi Aydın: Türkiye'de Tarımın Tarihsel Temelleri: Bir Giriş Denemesi

Özlem Sert: Kelemen Mikes'in Mektuplarına Göre 1716 - 1758 Yılları Mevsim Takvimi

Kayhan Orbay: Osmanlı Topraklarında Küçük Buzul Çağı'nın Etkilerine Dair Bazı Notlar

Alp Yücel Kaya: Ion Ionescu de la Brad: XIX. Yüzyıl

Ortasında Osmanlı Tarım Ekonımisi ve Politik Ekonomi

Mehmet Öz: XV-XVI. Yüzyıllar Anadolu'sunda Tarım ve Tarım Ürünleri

Özer Ergenç: XVIII. Yüzyılda Osmanlı Anadolu'sunda Tarım Üretiminde Yeni Boyutlar: Muzara'a ve Muraba'a Sözleşmeleri

E. Atilla Aytekin: XIX. Yüzyılda İki Batı Anadolu Kazasında Kırsal Borçluluk

Mehmet Demiryürek: İngiliz idaresi Döneminde Kıbrıs'ta Filoksera (Asmabiti) ile Mücadele (1878 - 1895)

Meral Demiryürek: Kıbrıs'ta İngiliz Döneminde Yayınlanan Ziraat Dergileri (1904 - 1955)

Emine Alçıtepe - Galip Alçıtepe: Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Yüzyılından Harf Devrimine Geçiş Sürecinde Botanik Kitapları

İlhan Tekeli - Selim İlkin: Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun Çıkarılması

Perihan Saygın: Türkiye'de Tarım Politkaları: Buğday Üzerinden Bir Değerlendirme

Abdulkerim Sönmez: Türkiye Tarımında Yapısal Değişme Örüntüleri, Terör ve Yerinden Oluşmuş Nüfusun Yeniden Kırsal Alana Dönüş Koşulları

KAYNAKÇA

Mustafa Birol Ülker:
 Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi'nin [Comité International des Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO)] Faaliyetleri ve Yayınları

BELGELERİN DİLİNDEN

Alexandros Lamprou:
 "CHP Genel Sekreterliği Yüksek Makamına" 30'lu ve 40'lı Yıllarda Halkevleri'yle İlgili CHP'ye Gönderilen Şikayet ve Dilek Mektupları

Özgür Gökmen: Vesikalı Yakın Dönem Tarihimiz: Başbakan'a Bir Mektup: Demokrat Parti ve Sol

Georgi Chochiev / Çeviren: Ekin Uşşaklı: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda Kuzey Kafkas Göçmenlerinin Toplumsal Uyarlanmasına Dair Bazı Görüşler (Göçmenlerin Otoriteye Başvuruları)

Konstantinos Svolopoulos: Türk - Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç Yazısının Eksik Dipnotları
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2006 Yıl: 11 Sayı: 22


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Tansu Açık: Klasik Nedir ya da Yazılı Kültürün Savunusu

Neşe Yeşilkaya: Askeri Talimlerden Gezintiye Beyazıt Meydanı'nda Kamusal Yaşamın Dönüşümü

Serdar Öztürk: Türkiye'nin Düzenini İletişim Açısından Okumak

Ayhan Aktar - Damla Demirözü: Yunan Tarihyazımında Mübadele ve Göç

Konstantinos Svolopoulos: Türk - Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç

Jak den Exter: Türkiye'nin Rengarenk Ormanında Soyağaçların Peşinde

Zafer Önler: Divanü Lügati't-Türk ve Kutadgu Bilig'de Tıp Terimleri

YAYIN TARİHİ

Mustafa Yılmaz - Yasemin Doğaner:
 Demokrat Parti Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasaklanan Yayınlar

M. Bülent Varlık: Osmanlı Devleti'nde Farsça Süreli Yayınlar

M. Bülent Varlık: Hatay Halkevleri Dergisi

BİYOGRAFİ

Meral Demiryürek:
 Paşazade Bir Muharrir: Sermet Muhtar Alus Hayatı ve Eserleri Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Bülent Danışoğlu: Polanyalı Azeri Gelini Vanda Resulzade

ŞEHRENGİZ

Mehmet Akan: 
Posta Malzemelerinin Anlattığı: Birinci Dünya Savaşı Yılllarında Ankara Esir Kampı
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2006 Yıl: 11 Sayı: 21
Dosya: Çukurova


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Kemal Karpat: Osmanlı İmparatorluğu'nda Değişim, Modernleşme ve Halk: Bir Vesika

Nuran Tezcan: Seyahatname'deki Aşk Öyküsü: Bir Kaya Sultan Vardı!

Rüya Kılıç: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Sûfi Geleneğinin Taşıyıcıları: Mevleviler Örneği

Serdar Öztürk: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları

İlhan Ekinci: Osmanlı'da Yabancı Vapur Kumpanyaları ve İmajları Hakkında

DOSYA: Çukurova

Meltem Toksöz: Bir Coğrafya, Bir Ürün, Bir Bölge: Çukurova

Suavi Aydın: Toroslarda Yaylacılık ve Çukurova'nın Önemi

Işık Tamdoğan: Nezir ya da XVIII. Yüzyıl Çukurova'sında Eşkıya, Göçebe ve Devlet Arasındaki İlişkiler

Muhsin Soyudoğan: Devlet-Eşkıya İlişkileri Bağlamında Ayntab ve Çevresinde Aşiret Eşkıyalığı

Songül Ulutaş: Bir Tereke Defterinin Penceresinden 1904-1909 Yılları Arasında Tarsus

Mehmet Çelik: Adana'da Varlık Vergisi Uygulamaları (1942-1944)

Yasemin Çakırer: "Onlar Olmasa Evimizi Kim Temizleyecek?" Korunaklı Yaşamıyla Adana Varsılı ve Mekansal Ayrımlaşma

M. Bülent Varlık: Adana Basın Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar (1873-1928)

Doina Zugravescu: Romen Edebiyatından İki Hikaye: Türklerle Ortak Yaşam

Süheyla Yüksel: Mükemmel Osmanlı Lûgatı'nın Neşrine ve Faik Reşad'ın Sözlük Çalışmalarına Dair

Fevzi Demir: Avrupalı Olmayan Uygarlıkların Çevreselleşmesi Sürecinde Oluşan İkincil Olma Duygusunun Aşılması İçin Bir Yaklaşım: Hodgson ve Afro-Avrasya Uygarlık Kuşağı

Kitap Tanıtımı:

Müfit Günay: Kollamacılık-Himayecilik: Horst Unbehaun, Türkiye Kırsalında Kliyentaliz ve Siyasal Katılma, Datça Örneği

Hatice Şahin: Bir Tıbb-ı Nebevi Nüshası
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2005 Yıl: 10 Sayı: 20
Dosya: Dünya'nın Merkezi Mahallemiz


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hamdi Özdiş: Teodor Kasab ve İstikbâl Gazetesine Dair Notlar

Mehmet Özden: Mütareke Döneminde Sabahaddincilik: Meslek-i İctimai Dergisi (1919 - 1920)

Hatice Şahin: Fâl Be Hazâ Kitâb-ı Muhammed

Yasin Altan - Galip Alçıtepe - Emine Alçıtepe: Osmanlı Alfabesi ile Basılan Bazı Botanik Kitapları

Günver Güneş: İzmir Türk Ocağı Mahfeli / Tilkililik Türk Gençler Birliği ve Cumhuriyet Döneminde İzmir'deki İlk Gençlik Dergisi Türk Gençleri Mecmuası

Işıl Açehan: ABD'ye Göç Eden İlk Türklerin Kültür ve Kimlik Sorunu

DOSYA: "Dünya'nın Merkezi Mahallemiz"

Şebnem Pala: Belleğin Alacakaranlığında Bir İmge: Mahalle

Hakan Kaynar: Yenileri Eskiye Karşı Savunmak, Yenişehir Üzerine Derkenar, Mahalle Şehre Karşıdır

Şükrü Aslan: Sıradışı Mahallede Tarih ve Kimlik Sorunsalı

Süha Ünsal: ABD'nin Gözü Bizim Mahallenin Üzerinde

Müfit Günay: O Saat... ...Şehrinin ...Mahallesinde Büyümenin Önemi

Nazım Sofracıoğulları: Başkentin "Küçük Moskova"sından Kesitler: 1970'ler ve 1980'lerde Tuzluçayır
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2005 Yıl: 10 Sayı: 19
Dosya: ''Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz''


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Oktay Özel: Toplanamayan Bir Konferans Vesilesiyle: "Ermeni Sorunu Tarihçisini Arıyor"

Hamdi Özdiş: 19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul'da 'Şehirli Olmak'

Tanju Demir: Osmanlı Haberleşme Kurumunda Yabancı Uzmanlar ve Emil Locaine Efendi

Tomas Çerme: Misyonerler: Avrupa Uygarlığının Dünya Geneline Yönelen Taarruzu, Amerikalı Misyonerler ve Nasturiler

Nuri Adıyeke: Girit'te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri

Ayşe Bozkurt: 93 Harbi Eşiğinde Selanik'te Bir Kadın Dergisi: Ayine (1875-1876)

DOSYA: "Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz"

Bekir Onur: Çocukluğun Dünü ve Bugünü

Hülya Ercan: Çocukluk Felsefesi

Cüneyd Okay: Türkiye'de Çocuk Tarihi: Tespitler, Öneriler

Nihal Ahioğlu: Yoksulluğun Çocuk Yüzleri

Günver Güneş: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ödemiş'in Kimsesiz ve Yoksul Çocukları: Ödemiş Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin Faaliyetleri

Ayça (Demir) Gürdal: Doğan Kardeş, Vedat Nedim Tör ve "Kaka Bebekler"

Kahraman Bostancı: Orhan Seyfi Orhon'un Cumhuriyet Sonrasında Yayımlanan Çocuklarla İlgili İki Kitap Hakkındaki Eleştirileri ve Düşündürdükleri

Aslı Yakın: Çeşme Sokağının Kayıp Çocukları: Kemalettin Tuğcu Romanları ve Disiplin

İsmihan Artan: Cinsel Gelişim ve Eğitim

Mevlüt Özhan: Çocuk Folkloru

Neslihan Güney: Çocuk ve Oyun

Kemal İnal: Çocuksu Masumiyetten Plastik Paradoksa, Oyuncağın Kısa Tarihi

Eda Kargı: Hastanede Çocuk ve Oyun

Deniz Kucur: Gözetim Örneğinde Çocuk Adaletinde Toplumsallık İlkesi ve Türkiye'de Durum

Emrah Kırımsoy: Suç, Çocuk ve Damgalanma: Kısa Bir Vaka Sunumu

Özlem Cankurtaran Öntaş: Çocuk Manzaraları

Yaşar Çavdar; Yasalarla Sorunları Olan Çocuklarla Gönüllü Çalışmalar

Yüksel Baykara Acar: Cinsel Suça Yönelen Çocuklarda Aile Faktörü

Işık Kansu: Akasyalar Sokağı

Neslihan Güney: Türkiye'de Çocuk Kültürü - Bir Bibliyografya Denemesi

Erhan G. Ersoy: 1930'ların Kültür ve Eğitim Anlayışının Çocuk Esirgeme Kurumu Neşriyatı Çocuk Dergisi'ndeki Yansımaları

Gülseren Mungan Yavuztürk: Erken Cumhuriyet Döneminde Çocukların Ankara'sı

Mustafa Çapar: Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Azınlık Okulları ve Eğitim
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2004 Yıl: 9 Sayı: 18
Dosya: Anadolu'nun ''Nebatat ve Hayvanatı'' II


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Şebnem Pala: Korkuya Başkaldıran Homo Risus

Camilla Dawletschin-Linder (Çeviren: Nuran Tezcan): Bir Politika Adamının Biyografisinin Yazılması Üzerine Düşünceler: Celal Bayar (1883-1986)

Günil Ö. Ayaydın-Cebe: Yaşamöyküsü olarak Seyahatname

Brian Johnson (Çeviren: Işık Demirakın): Sarhoş Bir Denizciyi ne Yapalım? Bir Ölçülük, Amerikan Kurulu ve Srmyna Öyküsü

Y. Emre Gürbüz - Can Ertuna: Ütopyaların Nostaljiye Dönüştüğü Süreçte Bir Simgenin Öyküsü: Ankara Güvenlik Anıtı ve Heykeltraş Anton Hanak

Temuçin F. Ertan: Atatürk Döneminde Demokrasi Üzerine Bir Polemik (Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hakkı Baltıcıoğlu)

Fatma Acun: Görsellik ve Yakın Dönem Tarihi Araştırmalarında Kullanımı

DOSYA: Anadolu'nun Nebatat ve Hayvanatı II

Selim Süalp Çağlar: Biyolojik Çeşitlilik ve Türkiye'nin Durumu

Alpay Tırıl: Türkiye'nin Sulak Alanları ve Su Kuşları

F. Güler Ekmekçi: Türkiye'nin Yüksek Sıcakta Yaşayan Balık Türlerinden Örnekler: Kaplıca'ya Giren Balıklar

Erhan Gürsel Ersoy: Antropolojik Etnobotanik: Yerelin Penceresinden Nebatat Dünyasına Bakış ve Türkiye'de Etnobotanik Çalışmalarının Niteliği Üzerine Değerlendirmeler

Füsun Ertuğ: Etnobotanik Çalışmaları ve Türkiye'de Yeni Açılımlar

Tuna Ekim: Türkiye Florası Yazılırken

Süha Ünsal, H. Murat Göçmez: Anadolu'nun Yerlisi: Haşhaş, Sakini: Kenevir

Hakan Gür: Türkiye'de Yaşayan İki Yer Sincabı Türü Aracılığıyla Alttür Kategorisine Bir Yaklaşım

Orhan Yılmaz: Kangal Köpeği

Osman Sert: Biyokriminal Böcek Bilimi (Entomoloji) Nedir?

Aydın Akın: Avcılığın Kısa Öyküsü ile Türkiye'de Avcılık Hakkında Kısa Bir Özet

Zafer Önler: XIV.-XV. Yüzyıl Tıp Metinlerinde Türkçe Bitki Adları

Mustafa Duman: Bazı Eski Kaynaklarda Fındık

Bedri Sarıca: Van'da Güvercin Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sözcükler

Bülent Çelik: 1530'da Aydın Livasında Vergilendirilen Nebatat, Hayvanat ve Cisimat Hakkında

Günver Güneş: Osmanlı Devleti'nde Meyan Kökü Tarımı ve Ticareti (1840-1922)

Tanju Demir (Çeviren): XIX. Yüzyıl Sonlarında İzmir-Aydın Demiryolu Güzergahında Amerikalı Bir Seyyahın Gözüyle Aydın Ovası'nda İncir Tarımı ve İzmir'de İncir Ticareti

Elias Kalavas: "Osmanlı ve Balkan Ulusçuluğunun Yükselişi, 1789-1832: Çatışma, Dönüşüm, Uyarlanma" (13-14 Aralık 2003)

Hasan Yüksel: "Bektaşilik Tedkikleri" Üzerine

Şenay Özdemir: Korsanlıktan Kaynaklanan Zararın Tazmini Konusunda Osmanlı Devleti'nin Avusturya'ya Vermiş Olduğu Senet

Bekir Koç: Midhat Paşa'nın Niş ve Tuna Vilayetlerindeki Yenilikçi Valiliği

Muhammet Güçlü: Kuruluşundan Günümüze Balıbey Mahallesi (Balibey-Bali Bey-Balbey Mahallesi) Antalya Kentinde Bir Mahallenin Tarihi Gelişimi
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2004 Yıl: 9 Sayı: 17
Dosya: Anadolu'nun ''Nebatat ve Hayvanatı''


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Horst Unbehaun; 1910-1914 yılları Arasında Kızılırmak Gazetesi (Sivas), Anadolu Taşrasında Kültürel ve Edebi Bir Forum

Hamdi Özdiş; Cemal Kutay ve Osmanlı Mizahı: Cemal Kutay'ın Gizli Kalmış Mizah Yeteneği

Engin Berber; Osmanlı Kentini Tanımada Kaynak Olarak Yunanca Takvim ve Rehberler

Nuri Adıyeke; Stavrinidis ve Girit'teki Osmanlı Kadı Sicilleri

Abdurrahman Atçıl; Osmanlı Dönemi Antep Mahkemesinde Hukuk ve Cinsiyet (Leslie Peirce, Morality Tales, Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab)

Uygur Kocabaşoğlu; XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler

Eftal Ş. Batmaz; Rusya Devlet Arşivlerinden -IV- Rusya Devlet Film-Fotoğraf Arşivi, Rusya Devlet Askeri Arşivi

DOSYA: "Anadolu'nun Nebatat ve Hayvanatı"

Suavi Aydın; Anadolu Diyagonali: Ekolojik Kesinti Tarihsel-Kültürel Bir Farklılığa İşaret Edebilir mi?

Sadık Erik, Burcu Tarıkahya; Türkiye Florası Üzerine

Burcu Tarıkahya; Ankaranın Floru

M. Nihat Şişli; Türkiye Ekolojisinde Öncül Çalışmalardan Örnekler

Şinasi Yıldırımlı; Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği

Savaş Çağman Coşkun; Anadolu Halk Şifacılığında Yerel Bitkiler, Antik Çağdan Günümüze Bir Hermetik Geleneğin izlerini Sürerken

Asuman Baytop; P. Belon ve J. P. de Tournefort'un Seyahatnamelerindeki Türkiye Bitkileri

John L. Gueriguian (Çeviren: Şeref Etker); Amirdovlat Amasiatsi'ye Göre 15. Yüzyıl Anadolu'sunda Hayvanlar, Bitkiler ve Besinler

Tansu Açık; Anadolu'da Üzüm ile Zeytin

İrfan Kandemir; Bal Arıları ve Türkiye'de Arıcılık

A. Murat Aytekin; Bombus Arıları Üzerine Sohbet

Aydın Akın; Türkiye'de Nesli Azalan Belli Başlı Memeli ve Kuş Türleri Üzerine

Jak den Exter; Türkler ve Kuşlar

H. Murat Göçmez; Atların Yeryüzü Macerası

Ahmet Yüksel; Anadolu'nun Eşeği, Katırı, Atı

Ümit Ekin; Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakliye Hayvanlarının Bakımı ve Masrafları
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2003 Yıl: 8 Sayı: 16
Dosya: Meçhul Şahıslar Ansiklopedisi


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Kenan İnan: Fatih'in Tarihçisi Tursun Bey ve Tarih-i Ebü'l-Feth Üzerine Bazı Notlar

Nuri Adıyeke: Girit'te Cemaatler Arası Evlilikler

Selim Aslantaş: Savaş Yıllarında "Edebiyat": Edebiyat-ı Umumiyye Mecmuası

Kahraman Bostancı: Güneş: Cumhuriyet Sonrasında Bir Sanat ve Edebiyat Mecmuası

Anja Pistor-Hatam (Çev: Nuran Tezcan): Osmanlı Devletinde Farsça Süreli Yayınlar

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler -III-

DOSYA: "Meçhul Şahıslar Ansiklopedisi"

Oktay Özel: Çürüksulu Ali Paşa ve Ailesi Üzerine Biyografik Notlar

Suavi Aydın: Unutulmuş Bir İttihatçı: Dedem Halil Sırrı "Hırka-i Şerif"

M. Ercan Arıkan: Dedem Mehmet Emin Bey ve Trablusgarp Hatıraları

Süha Ünsal: Yaşlı ve Sübyan

Temuçin F. Ertan: 80 Yıllık Ömürde 72 Yıllık Cumhuriyet Tanıklığı: "Mehmet Ali Eke"

Ömer Türkoğlu: Ağa, Despot ve Mütedeyyin

Müfit Günay: Tatlı Ye Aga

Ahmet Yüksel:  Babamın Hayatının Dedemin Şahsından Bana Yansıyarak Oğlumda Tamamlanan Kısa Tarihi

Emran Nalçacıer: Tokat'ta Ermeni Olmak

Rıfat N. Bali: Niso'nun Öyküsü

Melek Çolak: Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora'dan Alliance İsraelit Universelle'ye

Gülseren Mungan Yavuztürk: Ankaralı Bir Fotoğraf Ustası: Rıdvan Kırımcı (Foto Rıdvan)

Mustafa S. Akpolat: Mimar Şevki Balmumcu'nun ve Ankara Sergi Evi Binası'nın Üzüntü Verici Öyküsü

Ertuğrul Danık: Unutulan Bir Cumhuriyet Aydını: Ali Rıza Yalgın

Turan Tanyer: Subay, Şoför, Fırıncı, İşçi, Yargıç, Gazeteci ve Avukat: Doğan Tanyer

Gülseren Mungan Yavuztürk: Uzunköprü'den Afyon'a Uzun İnce Bir Yol

Murat Koraltürk - Cem Çetin: Bir Devlet Memurunun 1930'ların Türkiye'sindeki Hukuk Mücadelesi

Orhun Yakın: My Secret Life: Penisimin Gözünden Otobiyagrafim

E. Lale Demirtük: Afrika Kökenli Amerikan Edebiyatında 'Büyük Göç' Romanı

Richard C. Lewontin - Richar Levins (Çev: Ebru Bayhan): Stephen Jay Gould - Radikal Bir Olmak Ne Anlama Gelir?

Eftal Ş. Batmaz: Rusya Devlet Arşivlerinden -III- Rusya Fedarasyonu Arşivi

Nuran Tezcan: İstanbul'u Kaynaklarından Okuyarak Gezmek

Dimitris Loupis: Piri Reis'i Yok Sayan Bir Osmanlı Portolan Metni
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2003 Yıl: 8 Sayı: 15
Dosya: Eskişehir


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Özgür Türesay: Modernleşme, Medeniyet ve Şehircilik Üstüne: Ebüzziya Tevfik'in Şehircilik Yazıları

Dimitris Loupis: XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler -II-

Dosya: Eskişehir


Halime Doğru: Mahruse-i Sultanyüki'den Eskişehir'e

Erkan İznik: Eskiçağ'da Sessiz bir Anadolu Kenti: "Dorylaeum"

Ebru Parman: Eskişehir-Karacahisar Köyünde Karacahisar Kalesi

Yağmur Say: Eskişehir-Seyitgazi'de İki Kült Kimlik: Seyyid Battal Gazi ve Şücâüddin Veli

Abdullah Deveci: Seyyid Battal Gazi Külliyesi

B. Yelda Olcay Uçkan: Frigya Bölgesindeki Kaya Kiliseleri ve Korunmasına Yönelik Bazı Düşünceler

Ayla Efe: Osmanlı Dönemi'nde Eskişehir'de Çıkarılan Krom ve Magnezit Madeni Üzerinde Bir Değerlendirme

Ali Ulu: Eskişehir Kentinin Cumhuriyet Öncesi Mekansal Gelişimi

Osman Tutal - Emrah Gökaltun:
 Eskişehir-Odunpazarı Geleneksel Konut Cephelerinde Yaşanan Değişmeler

Kemal Yakut: Eskişehir'de Nüfus ve 1916 İstatistiği

M. Bülent Varlık:
 Eskişehir Basın Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar

Özgür Topyıldız: Nerede O Es Es - Ki Ki Günler!..,

Eftal Ş. Batmaz: Rusya Devlet Arşivlerinden -II- Rusya Devleti Eski Antlaşmaları Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili Belgeler

Eftal Ş. Batmaz - M. Bülent Varlık: Sol'un Tarihinden Türkiye Komünist Fırkası/1925 Üzerine Belgeler -II-

Savaş Çağman Çoşkun: Üç Düalizm Gnostik Mezhepler ile Maniheizm Arasında Gerçekten Bir Bağ Var mıdır?

Aydın Akın: Avrupa Kenarındaki Diller

Ayrıca ek olarak: Kebikeç Bibliyografyası, No: 1-14, (1995-2002), Haz. M. Bülent Varlık, 16 s. 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2002 Yıl: 7 Sayı: 14


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Gül Karagöz-Kızılca: 1942 Yılında Mihver ve Müttefik Devletlerce Düzenlenen Türk Basın Gezileri

Aslı Yazıcı Yakın: Yalan Yaratan Makine ya da Makine Yaratan Yalancı

Murat Koraltürk: Osmanlı Bankası'nın Sağlık ve Sosyal Yardımları

Ahmet Özcan: Ankara Sahaflarına Dair Bir Şerh

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler

M. Bülent Varlık: Ülker, Niksar Halkevi Kültür Dergisi

Eftal Ş. Batmaz: Rusya Devlet Arşivlerinden -I-, Rusya Devleti Askeri-Tarih Arşivi'ndeki Türkiye ile İlgili Bilgiler

Eftal Ş. Batmaz - Bülent Varlık: Sol'un Tarihinden Türkiye Komünist Fırkası 1925

Suavi Aydın: Osmanlı Sağlık Hizmetlerinde Ermeniler

Nuri Adıyeke: Bir Kitap ya da Osmanlı Tarihi İçin Yeni Bir Kaynak

Hakan Kaynar: Kilise, Şehre ve Mecaza Dair...

Kudret Emiroğlu: Vilayet Salnamelerine Göre Trabzon'da Bürokrasi ve Eşraf

Ömer Türkoğlu: 1902 Çankırı Depremi

Mustafa Balaban: Osmanlı Döneminde Harput'un Görsel Tarihi Üzerine Bir Deneme
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2002 Yıl: 7 Sayı: 13
Dosya: Cinsellik


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Onur Kınlı: National Geographic Gözüyle I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Toprakları ve Düşündürdükleri

Nuran Tezcan: KKTC-Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Düzenlediği Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu 8-9 Kasım 2001

Dosya: CİNSELLİK

Nuri Adıyeke: Girit Nikah Defterleri ve Girit'teki Evlilikler

Mahmud Yazbak: Osmanlı Filistini'nde Küçük Yaş Evlilikleri ve Ataerkil Toplumlarda Kadın Stratejileri Üstüne Bir Not

Selçuk Akşin Somel: Osmanlı Son Döneminde Iskat-ı Cenin Meselesi

Fatma Sabiha Kutlar: Cinselliğin Estetik Anlatımı [Hüsrev ü Şirin, Hüma vü Hümayün, Cemşid ü Hurşid]

A. Ümit Aloğlu: Karac'oğlan'da Cinsellik

Filiz Dingil: Platon'da Oğlan Aşkına Dair Kaygılar

Keith Hopwood: Bizans Prensleri ve Şehvetli Türkler

Haydar Akın: Cadının Cinsiyeti Kadındır

Erdem Türközü: Cinsiyetçilik ve Türkiye Solu

İlter Uzel: Türkçe Bahnameler Hakkında Bir İnceleme

Orhun Yakın: Malum Dönem Filmleri

Tosun Paşazade Sedad (Çev.: Mehmet Sarıoğlu): Muamelat-ı Zevciyyede Adem-i İktidar

C.J. Cornish (Haz. ve Çev.:Uygur Kocabaşoğlu): İngiliz Gözüyle Türkler-V, Bir Türk Demokratı

Frank Fokke Ferwerda: 1819-1919 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Misyoner Seyyahlar Biyografi-Bibliyografya Notları -II- Adger, John Bailey (1810-1899)

Ömer Türkoğlu: Çankırı'nın Su Tarihine Genel Bir Bakış
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2001 Yıl: 6 Sayı: 12
Dosya: Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Faruk Öztürk: Baha Tevfik'in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve "Felsefe Kamusu"

Francis McCullagh (Haz. ve Çev.: Uygur Kocabaşoğlu): İngiliz Gözüyle Türkler IV - İstanbul'daki Nisan Ayaklanması 

Mehmet Yavuz Erler: Osmanlı Devleti'nin Uluslararası Sivil Havayolu Taşımacılığına Girişi

Mehmet Sarıoğlu: Ankara'da Uçak Kazası

Dosya: FOLKLORİK TIP

Nesrin Çobanoğlu / Murat Çobanoğlu: Evrimsel Yaklaşımla Hekim-Hasta İlişkisi

Gülnaz Savran / Fulya Tüşümel: Misis ve Çevresindeki Asklepios Kültürü Üzerine Etno-Arkeolojik Bir Araştırma

Eyüp Sarıtaş: Tang Hanedanı (618-907) Devrinde Çin'de Tıp Alanında Faaliyetlere Genel Bir Bakış

Metin Turan / Kafiye Yinanç Yararbaş: Ömrünü Halk Hekimliğine Adamış Aydın Bir Tıbbiyeli Portresi: Dr. Hafız Cemal

Muharrem Bayar: Arşiv Vesikalarına Göre Ünlü Halk Hekimi Karaca Ahmet Sultan ve Halk Tebabeti

Erman Artun: Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü

İsmail Hızal: Afyonkarahisar'da Halk Hekimliği

Ayşegül Demirhan Erdemir - Ömür Eliçioğlu: Karabiberin Geleneksel Halk Tedavisinde Yeri ve Bazı Sonuçları

Rıfat N. Bali / Şeref Etker: İstanbul Musevi Etıbâ Cemiyeti Nizamnamesi: Osmanlı Tıp Dernekleri Tarihçesine Bir Katkı

Erdem Aydın: Türkiye'de Genel Sağlık Sigortasının Girişimleri Tarihi

Şahap Erkoç: Liz Behmoras'ın Mazhar Osman, Kapalı Kutudaki Fırtına Adlı Kitabı Üzerine Notlar

Doğan Kaya: İbn-i Sina Hikayesinin Yeni Bir Yazma Nüshası

Zeki Tez: İbni Butlan'ın Takvim Es-Sıhha Adlı Eseri ve Resimlenmiş Latince Çevirileri Üzerine

Mustafa Gökçeoğlu: Derkenar Dermanları

Zeki Tez: Heidelberg Alman Eczacılık Müzesindeki Eserler Üzerine

Ali Abbas Çınar: Türk Halk Hekimliği ve Veterinerliği Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Denemesi

Şeref Etker: Türk Hekimleri Biyografisi Veli Behçet Kurtoğlu Notları

Kaan Durukan: Boğaz'ın İki Yasası: Avrupa ile İslamcılık Arasında Türkiye

Uygur Kocabaşoğlu: Konferans: Edebiyatın Forumu Olarak Ortadoğu Basını

A. Galip Alçıtepe: Dranaz Sinop Halkevi Dergisi Bibliyografyası.
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2001 Yıl: 6 Sayı: 11
Dosya: Demiryolları


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Oktay Özel: Emin Çölaşan'a Açık Mektup

Abdülbaki Çetin: Kâvaid-i Lisân-i Türkî'nin Yazarı Halit Ziya Uşaklıgil mi?

Ahmet Yüksel: Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Notlar II, Cumhuriyet Döneminde Ankara'da Sahaflar "Aydın Sami" ile Yaptığımız Söyleşi

J. Thedore Bent, Haz. ve Çev: Uygur Kocabaşoğlu: İngiliz Gözüyle Türkler III, Hamdi Bey

DOSYA: Demiryolları

Suavi Aydın: Türkiye'nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir Bakış

Leyla Şen: Merkez - Çevre İlişkilerinin Önemli Bir Dinamiği Olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda Ulaştırma Sistemleri

İlhan Tekeli - Selim İlkin: Cumhuriyet Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulanması

Bilmez Bülent Can: Suya Düşen Bir "Tatlı Hayal": Şarki Anadolu Demiryolları (Chester) Projesi (1922-23)

Cengiz Aslantepe: Türk Demiryolu Tarihinden 100 Günlük Bir Kesit Serbest Cumhuriyet Fırkası ile Cumhuriyet Halk Fırkası Tartışmalarında Demiryolları

Gülseren Mungan Yavuztürk: Bir Garın Tarihinde Yolculuk

İlknur Akın: Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Konutu ve Demiryolları Müzesi

H. İbrahim Uçak: Demiryolu Mecmuası ve Demiryolucu Dergileri

Ahmet Lütfi Balamir: Makas Başındaki Tümsek

H. İbrahim Uçak: Demiryollarında Sportif Faaliyetler ve Ankara Demirspor Kulübü

Murat Koraltürk: İktisadiyat Mecmuası ve Dizini

Mehmet Sarıoğlu: Kent Tarihi Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler

Frank Fokke Ferwarda: 1819 - 1919 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nda Misyoner Seyyahlar Biyografi - Bibliyografya Notları I

 Metin içerisinde siyah beyaz fotoğraflar
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2000 Yıl: 5 Sayı: 10
Dosya: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devlet Toplum Kimlik Üzerine Yazılar


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

M. Bülent Varlık: Tek Parti Döneminde Tek Sayı Çıkmış Bir Dergi: Projektör

Sami Önal: Ankara Kitapçılk Tarihi Üzerine Derkenar: Ankara Sahafları ve Kitapçıları Üzerine Bölük Pörçük Anılar

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyılda İngiliz Gözüyle Türkler - II, Talat Paşa

Vahdet Keleşyılmaz: I. Dünya Savaşı'nda Esir Askerler Üzerinde Panislamizm Propagandası

N. I. Matar: İç Savaş ve Restorasyon Devrinde İngiltere'de İslam

DOSYA: OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E DEVLET, TOPLUM, KİMLİK ÜZERİNE YAZILAR

Fatma Acun: İlk Osmanlılara Dair

M. Pınar Emiralioğlu: Osmanlı'da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler

Nikolay Antov: Kisve Bahası Arzuhalleri: Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma Sürecine Dair Bir Kaynak

A. Nükhet Adıyeke - Nuri Adıyeke: Yunan İsyanı Sırasında Girit'de İrtidad Olayları

Mehmet Mert Sınar: Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'ta Osmanlı Devleti ve Aşiretler: II. Abdülhamid'den II. Meşrutiyet'e

Gökhan Çetinsaya: Hamidiye, Nakşibendi ve Mülkiye: II. Abdülhamid Döneminde Musul Vilayetinden Bir Kesit, 1897-1901

Hakan Kaynar: Siyasal İktidar ve Şehir: 19. Yüzyıl Osmanlı Şehirlerindeki Mekansal Değişimler Üzerine

Ömer Türkoğlu: 1917 Yılında Atkaracalar'da (Çankırı) Belediye Hizmetleri, Ücretler ve Fiyatlar

Abdullah Martal: Afrika'dan İzmir'e: İzmir'de Bir Köle Misafirhanesi

Kudret Emiroğlu: Trabzon'da XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kahvehane ve Kitabevi Bağlamında Toplumsal Tabakalanma, Kültür ve Siyaset

Selçuk Akşin Somel: Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi

Fevzi Demir: Osmanlı Kimliği Üzerine Osmanlı'nın Son Tartışması: Osmanlı'nın Hüviyet Cüzdanı Nasıl Olmalı?

Temuçin F. Ertan: Cumhuriyet Kimliği Tartışmasının Bir Boyutu: Soyadı Kanunu

Mehmet Kalpaklı: Eski Mecmualar Arasında: 18. Yüzyıl Başında Kız Kulesi

Kitap / Eleştiri:

Kaan Durukan: Osmanlı Tarihine Yaklaşmak

Ömer Turan: Bulgaristan'da Osmnalı Kütüphaneleri

Konferans:

Ermeniler ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu (Chicago 13-19 Mart 2000)

Ronald G. Sunny: Türkiye, Almanya ve ABD'den Tarihçiler Jenosidi Tartışıyor

Taner Akçam: Tarihi Bir Konferans Hakkında Sıradan Gözlemler

 
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2000 Yıl: 5, Sayı: 9
Dosya: Ankara


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Haldun Özen: Baltacıoğlu'nun "Hayatım" Adlı Tefrikası Hakkında Ek Bilgiler

Abdullah Martal: Osmanlı İmparatorluğu'na Emeklilik ve Buna İlişkin İlk Düzenlemeler

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyılda İngiliz Gözüyle Türkler!

 Efdal Sevinçli: Yusuf Bin Abdullah'ı Tanıyor muyuz? Ya da Mustafa Naima Efendi "Kronik" Sözcüğünü Biliyor muydu?

Kudret Emiroğlu: Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325) VI

Dosya: Ankara

Suavi Aydın: Ankara Ankara Güzel Ankara

M. Ali Kaya: Ankyra (Ankara) ve Galatlar

Hüseyin Çınar: 1611-1612 Yıllarında Ankara'dan Bir Görünüm

Yahya Akyüz: "Ankara Keçisi ve İnsan Psikolojisi Üzerine Bir Halk Hikâyesi" Cıba

Mehmet Sarıoğlu: Ankara Şehremini ve Valisi Ali Haydar Bey ve Faaliyetleri

Hasan Tahsin Benli: Ulus Heykeli

Ertuğrul Danık: Arşiv Belgeleri Işığında Ankara Teyyare Meydanı Kazısı

M. Bülent Varlık: Ankara Basın Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar (1871-1928)

Vakur Kayador: Bir Zamanlar Ankara Sinemaları

Ali Esat Bozyiğit: Eski Ankara Sinemaları

Ali Esat Bozyiğit: Ankara'da Taksicilik

H. İbrahim Uçak: Ankara Eşkıyaları ve Kabadayıları

Tanıl Bora - Levent Cantek: Ankara Futbolu: Memleket Futbolunun Kenar Semti

 Ahmet Yüksel: Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Notlar- I

Frank Fokke Ferwerda: Evrak-ı Metruke: Meçhul Seyyah(lar)ın Ankara Fotoğrafları

Hata-Sevap Cetveli

Ayrıca ek olarak: 

Ali Esat Bozyiğit: Ankara İli Halk Kültürü Bibliyografyası
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1999 Yıl: 4 Sayı: 7 - 8
Dosya: Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Sencer Divitçioğlu: "Oyun Teorisi" Bağlamında Celali İsyanları (1596 - 1611)

Mehmet Öz: Kitap Eleştirisi; Bir Cihan İmparatorluğu'nun Doğuşu ve Gelişimi

Fikret Yılmaz: Yeni Bulunan bir Osmanlı Kroniği ve Yayını Üzerine

Mehmet Kalpaklı: Yazısı Bahtsız Şehzade'nin Bahtsız Dİvan'ı: " Cem Sultan'ın Türkçe Divan'ı " Neşri Üzerine Notlar

DOSYA: Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri

N. Engin Uzun: Dilbilim ve Dİlbilgisine Yönelik Terim Sözlükleri 

Leyla Uzun: 1945'ten Yana Sözlükler

 İclal Ergenç: Türkçe'nin Söyleş Sözlüğü

Yusuf Çotuksöken: Okul Sözlükleri Üzerine

Nurettin Demir: Ağız Sözlükçülüğü

Bernt Brendemeon: Doğu Karadeniz Ağızlarının Sözvarlığı Sözlükleri

Hatice Kutlar: Balkan Ülkelerindeki Türkçe Alıntılar ve Sözlükleri Üzerine Kısa Kaynakça

Emin Eminoğlu: Oğuz Grubu Türk Dillerinin Sözlükleri

Zuhal Kargı Ölmez: Özbekçenin Sözlükleri

Yong-Song Li: Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Karay ve Kırım Tatarlarının Dilleri İçin Kısa Sözlük Kaynakçası 

Mustafa Öner: Tatar, Başkurt ve Kazak Sözlükleri

Emine Yılmaz: Çuvaşça Sözlükler

Şükrü Haluk Akalın: Şor Türkçesinin Sözvarlığı ve Şor Sözlüğü

Mehmet Ölmez: Sibir Çevresinde Türk Dilleri Sözlükleri

Armağan Cengiz Büker: İlginç Bir Sözlük

Şehrengiz:

Erkan Serçe: İzmir'de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve İzmir Mahalleri

 Kudret Emiroğlu: Trabzon Hurması

Ayrıca ek olarak: 

Gustav Mayer, Hazırlayan: Mehmet Ölmez: Turkische Studien (Türkçe İncelemeleri)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1998 Yıl: 3 Sayı: 6
Dosya: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Ergi Deniz Özsoy: Kebikeç ve Kitap Kurdu Mel'unu

Horst Unbeahun / Çev: Erdem Türközü: Türkiye Kırsalında Yerel Siyaset-Perspektifler ve Değişimler

Yayın Tarihi:

Faruk Öztürk: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ahlak Kitapları

V.L. Pyanitsky: Avrupa Rusyası ve Kazan'da Arap Harleriyle Kitap Basımı Tarihi Hakkında

Mustafa Yılmaz: Cumhuriyet Döneminde Bakanlar Kurulu ile Yasaklanan Yayınlar (1923 - 1945)- I

M. Bülent Varlık: Devrimin Sesi: Bilecik Halkevi Dergisi Bibliyogarfyası

Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı ( 1324 - 1325 )- V

Ardından:

Hilmi Yavuz: Alaettin Eser'in Ardından

Suavi Aydın: İki Bilimadamı İki Anlayış: Cahit Arf ve Ekrem Akurgal

Oktay Özel: Erken Bir Ölümün Ardından Gecikmiş Kişisel Bir Yazı

DOSYA: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri

Mehmet Ölmez: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri; Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri

 Ahmet Kocaman: Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye'de Sözlük

Mehmet Ölmez: Eski Türkçe'nin Sözlükleri

Filiz Özer: Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri

Şirvan Kalsın: Harezm Türkçesi ve Sözlükleri

Zuhal Kargı Ölmez: Çağatayca Sözlükler

Jale Demirci: Kıpçak Sözlükleri

Binnur Erdağı: Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığı ve Sözlükler

Zafer Önler: IV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinin Dili ve Söz Varlığı

Bahriye Çeri: XIX. Yüzyıldan Osmanlıca Bir Sözlük: Lehçe-i Osmani

Mehmet Ölmez: Etimoloji Sözlükleri

Şule Kırcaoğlu: Hasan Eren'in Etimoloji ile İlgili Yazıları ve Bu Yazılarda Geçen Kelimeler

Nuray Yıldız: İlkçağın Başvuru Eserleri ve Eskiçağ Sözlükçülüğü ve Sözlükleri

Carter V. Findley/ Çev: Nuray Şimşek: Redhouse

Şehrengiz:

Ertuğrul Danık: Dersim'in Siyasi Tarihi Çalışmaları ve Siyasal Görüşler

Ayrıca ek olarak:

Aziz Gökçe: Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1997 Yıl: 3 Sayı: 5
Dosya: İşçi Hareketleri


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Adam Gacek / Çev: Ali Yaycıoğlu: Arapça El Yazmalarından Kebikeç

Yayın Tarihi:

Erkan Serçe: Seyyar Kitapçıların Nizamnamesi

Temuçin F. Ertan: Ahmet Cevat Emre ve Kemalizm'den Öncü Bir Dergi: Muhit

Jutta Sauer/ Çev: Mustafa Çıkar: Türkiye'de İlk Çeviri Dergisi: Tercüme

Fahri Huvaj: Çerkeslerin İlk Gazetecilik Deneyimleri: Ghuaze

Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325)- IV

Ardından:

Sami N. Özerdim: Özyaşam Öyküsü

 Ahmet Yüksel: Sami N. Özerdim'in Ardından

Dosya: İşçi Hareketleri

Yıldırım Koç: Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihleri

Canan Koç - Yıldırım Koç: Türkiye'de Grev ve Eylemlere İlişkin Kaynakça

İşçi Hareketlerinin Akademik Dünyamızdaki Yeri: Alpaslan Işıklı ile Görüşme

Kudret Emiroğlu: İşçi Hareketleri Tarihinde Kavramlar Orta Doğu'da İşçiler, İşçi Hareketleri ve Tarihyazımı

Kudret Emiroğlu: Çalışmanın Anlamı

Mehmet Emin Elmacı: 1908 Avusturya Boykotunda Liman İşçileri

Kemal Yakut: Arabacılar Grevi 1912

Rohat Alakom: Dünyanın Kahrını ve Yükünü Taşıyanlar: İstanbul'da Kürt Hamal Topluluğu

Yüksel Akkaya: Çukurova'da Sendikacılık ve İşçi Eylemleri 1923-1960

M. Bülent Varlık: İzmir İşçi ve Esnaf Birlikleri Genel Bürosu Nizamnamesi (1935)

Yıldırım Koç: Milliyetçi İşçi Sendikaları: Misk

Şehrengiz:

Frank Fokke Ferwerda: Mersin'i Ziyaret Edenler: Peder Edwin John Davis

Evark-ı Metruke:

Ömer Türkoğlu: Kurtuluş Savaşına Katılmayan memurlar Hakkındaki Kanun Uygulamaları

Ayrıca ek olarak:

 Lütfü Erişçi: Türkiye'de İşçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak)
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1996 Yıl: 2 Sayı: 4
Dosya: İzmir


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hüsrev Hatemi: Ya Kebikeç 

Jennifer Petzen: Nasrettin Hoca'nın Fıkralarında Güç, Beden ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları

Friedrich von Kraelitz-Greifenhporst / Çev. Hakan T. Karateke: Ermeni Harleriyle Türkçe Hakkında Araştırmalar

Kudret Emiroğlu: Türklerin Siyasi Düsturları Nasıl Yayınlandı, Nasıl Okundu?

 Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı- III

Kongreler:

Metin Turan: V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nin Ardından

 Ramazan Acun: XI. Uluslarası Tarih ve Bilgisayar Konferansı (Moskova 20 -24 Ağustos 1996)

Temel Demirer: Neo-Liberalizme Karşı, İnsani Bir Toplum İçin Kıtalararası Buluşma: Chiapas'taki Umut Enternasyonali

Dosya: İzmir

İlhan Pınar: İzmir'in Gezginleri

Serap Yılmaz: XVI. Lui'nin Coğrafyacısında Kemeraltı

Abdullah Martal: İzmir Kadı Sicillerindeki Kültürel Mirasımız

Avner Levi/ Çev: Rıfat N. Bali: Şavat Aniim: Seferad Cemaatinde Sosyal Bölünme, Sınıf Savaşı ve Önderlik 1847 İzmir Vakası

Sabri Yetkin: Mülhakat: II. Meşrutiyet İzmir'inin "Bilinmeyen" ve Demokrat Söylemli Gazetesi

Fevzi Demir: II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Hürriyet ve İtilaf Fırkası

 Zeki Arıkan: Dilde Sadeleşme Akımı ve Köylü Gazetesi

Günver Güneş: İzmir Türk Ocağı (1912 - 1919)

Erkan Serçe: İstatistiklerle İzmir (1917 - 1918)

 Tülay Alim Baran: İzmir'de çiftçi Mübadiller

Ali Birinci: Hafız İsmail Hakkı'nın (İzmirli) Teracim-i Ahvali

Serap Taşdemir: Harf Devriminden 1950'ye İzmir'de Yayıncılık ve Fikir Hayatı

M. Bülent Varlık: İzmir İşçi-Esnaf Kurumlar Birliği Yardım Talimatnameleri (1935 - 1936)

Yıldırım Koç: Türk-İş'in İzmir Genel Grevi (1975)

Evrak-ı Metruke:

Ömer Türkoğlu: Hüseyin Sami Bey'in Hayatı ve Ankara'daki Ajanlık Yılları

Ayrıca ek olarak:

Ertuğrul Danık: Dersim (Tunceli) Bibliyografyası
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1996 Yıl: 2 Sayı: 3
Dosya: Halkevleri


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Aziz Gökçe: Kebikeç Adı Üzerine Bir Araştırma

Kemal Sılay: Edebiyat İncelemeleri: Liminaliti, Ritüel, ve Toplumsal Performans: Yaşar Kemal'in Karaçullu Yörükleri Destanı ve Anadolu'da Göçebe Kimliğinin Sorunları

Herkül Millas: Türk Edebiyatında Yunan/Rum İmajı: Ömer Seyfettin

Kurtuluş Kayalı: Cumhuriyet Dönemi Mizahına Ait Notlar

Yayın Tarihi:

Mehmet Uzun: Trabzon Basın Tarihinden: Haber Babası

Ali Birinci: Server İskit

Mahmut H. Şakiroğlu: Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında/II

Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı (1324 - 1326)- II

Tanıtım ve Eleştiri:

Tayfun Atay: Bir Kongre Yazısı Üzerine

Dosya: Halkevleri

Orhan Özacun: Halkevlerinin Dramı

Ömer Türkoğlu: Halkevlerinin Kuruluş Amaçları, Örgütsel Yapısı ve Bazı Uygulamaları

 Suavi Aydın: Türk Tarih Tezi ve Halklevleri

Mahmut H. Şakiroğlu: Halkevi Dergileri Neşriyatı

Mehmet Ölmez: Ülkü ve Dil Yazıları

Şevket Beysanoğlu: Anılarımda Diyarbakır Halkevi

Ahmet Yüksel: Merzifon Halkevi ve Taşan Dergisi

Satı Tiryaki: Ülken'in "Resim ve Cemiyet " İsimli Kitabını Halkevleri Neden Basmadı?

M. Bülent Varlık: Bozok: Yozgat Halkevi Dergisi Bibliyografyası

Metin Turan: Kars Halkevi Dergilerinden Kars Eli'nde Halkblimle İlgili Yazılar

Seçmeler:

Bir Adım Daha, 55 Halkevinin Kayıtlı Bulunan Azası, "Timur" Piyesi - Bir Okuyucunun Notları, Evimizin Bir Aylık Çalışmaları, Halkevlerinde Toplantılar ve Kütüphane, Köy Tetkiki gezileri ve Kazanlı, Köy Öğretmeni Köyünde Neler Yapabilir?, Davetiye ve İlanlar

Şehrengiz:

Ümit Özcan: Zonguldak: Farkına Varılamayan Farklı Bir Kültürel Kimlik

Evrak-ı Metruke:

Ömer Türkoğlu: Bir Nutuk ve Bir Kaymakam

Ayrıca ek olarak;

M.Bülent Varlık: Çorumlu, İnceleme - Bibliyografya
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1995 Yıl: 1 Sayı: 2
Dosya: Basın Yayın Tarihi


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Cavit Orhon Tütengil: Ya Kebikeç

Yayın Tarihi:

Ali Birinci: Selim Nüzhet Gerçek (1841-1945)

Hüseyin Albayrak: Trabzonlu Muallim İbrahim Cudi Efendi'nin Eserleri

Bülent M. Varlık: Akademi Fikir Hareketleri

Ardından:

Kudret Emiroğlu: Mehmet Ali Aybar - Hür ve Zincirli Hürriyet Gazeteleri

Suavi Aydın: Cemil Cahit Güzel Bey'in Ardından

Metin Turan: Kendi Dilinden İbrahim Aslanoğlu Halk Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: İbrahim Aslanoğlu

Halil Erdoğan Cengiz: Eski Maliyecilerimiz

Kitap/Eleştiri:

Suavi Aydın: 4. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine İzlenimler ve Düşünceler

Dosya: Basın Yayın Tarihi

Uygur Kocabaşoğlu: 2000'lere Doğru Türk Basını

Uygur Kocabaşoğlu - Ali Birinci: Osmanlı Vilayet Gazete ve Matbaaları Üzerine Gözlemler

 Ömer Türkoğlu: 1291 (1875) - 1318 (1902) Yılları Arasında Dahiliye ve Maarif Nezaretleri Tarafından Yayınlanan Basın ve Yayınla İlgili Emir Özetleri

Orhan Koloğlu: Osmanlı'daki Türkçe Dışı Basın

Şeref Eker: The Levant Quartely Review: Bilinmeyen İstanbul Dergisi

Ali Birinci (Haz.)Meşrutiyet Basını (1324 - 1325)- I

 Cemil Koçak: Milli şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayat

O. Fırat: Türkiye'de Yerel Basının Gelişmesi Üzerine Notlar

Bilge Recep Koyukan: Anadolu Basını Hakkında İstatistiki Gözlemler

Yahya Erdem: Avrupa'da Arap Harfleriyle Basılan Arapça ve Türkçe Kitaplar (1514 - 1700)

 Mahmut H. Şakiroğlu: Batı Ülkelerinde Yapılan Arap Harfli Basın Kaynağı ve Etkisi

Şehrengiz:

Mehmet Sarıoğlu: Ankara'da Rus Seferathanesinin İlk Yılları

Evrak-ı Metruke:

Ethem Çoşkun: Menemen'de Esrarengiz Bir Şeyh

Ayrıca ek olarak:  

M. Bülent Varlık: Türkiye Basın - Yayın Tarihi Bibliyograyası
KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 1995, Yıl: 1 Sayı: 1
Dosya: Üretim Tarzı Araştırmaları


* Dergiyi tam sürüm görüntüleyebilir ya da "Makaleleri Görüntüle" bağlantısını kullanarak dilediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç

Sami N. Özerdim: Yayın Tarihi: İlk Sayı Gazete ve Mecmualar

Mahmut H. Şakiroğlu: Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında

Yahya Erdem: Doğubilimci Langles'nin Notlarında Türkiye Matbaacılığı İlgili Bilgiler

Ali Birinci: Kitapçılık Tarihimizde Bir İsim: Kaspar Efendi

M. Bülent Varlık: ABD'nde İlk Türkçe Süreli Yayın: Musavver Şikago Sergisi (1893)

Mehmet Ölmez: Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri

Ardından:

İsmail Arar'ın Yayınlanmamış Bir Çalışması:

İsmail Arar: Türk Parlemento Tarihinin Başlangıç Dönemine İlişkin Bir Kaynakça Denemesi

Mehmet Seyitdanlıoğlu: Türk Parlemento Tarihi Bibliyografyasına Bir Ek

Sami N. Özerdim: Ömer Asım Aksoy Bibliyografyası: Giriş, Metin Berge: Bibiyografya

Aydın Sami Güneyçal: Halil Erdoğan Cengiz   

Halil Erdoğan Cengiz: Kimler Neleri Bilmez     

Halil Erdoğan Cengiz: Hilmi Yavuz'un Heybesinden Akan Küller

Kitap / Eleştiri:

Ahmet Yüksel: Necip Asım'ın Yazık Edilen 'Kitab'ı

Ali Birinci: Hassas Bir Mevzuda Hassasiyetten Uzak Bir Kitap: Başlangıçtan Günümüze Türkiye'de Basın Sansürü

Kudret Emiroğlu: Türkiye'de Tarihsel Adlar

Dosya: Üretim Tarzı Tartışmaları

 Sencer Divitçioğlu: Karşılaştırmalı Devlet Modelleri: 10. yy. İngiliz Fransız Feodal ve Türk Selçuklu Devletleri

 Mehmet Ali Kılıçbay: 'Neutrum' ya da 'Başka Bir Tarih'

Metin Berge - Suavi Aydın: Feodalite'ye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans

Metin Berge: Kemal Tahir'in AÜT-Feodal Üretim Tarzı Üzerine Okumaları

Süha Ünsal: Kıvılcımlı'nın Tarih Tezi

Suavi Aydın: Bir Kitap: T. J. Byres, H. Mukhia (eds.), Feudalism and Non-European Societies

 Halil Berktay: Sosyal Bilimlerde Bir Neslin Kendini Arayışı: Üretim Tarzı ve Az Gelişmişlik, Tartışmalarından Geriye Kalan: Bibliyografya, (Vadedilmiş makale olup yayınlanmamıştır.)

Ankara Yazıları:

Mehmet Sarıoğlu:  Bir Vefa Borcu: Taşhan

Evrak-ı Metruke:

 Ethem Coşkun - Ömer Türkoğlu: İngiliz Muhibleri Cemiyeti'ne Ait İki Kimlik

Ayrıca ek olarak:

M. Bülent Varlık, " Hep Bu Topraktan ", İnceleme - Bibliyografya.