KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl: 20 Sayı: 39
Uygur Kocabaşoğlu'na Armağan