KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl: 19 Sayı: 38