KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2002 Yıl: 7 Sayı: 14