KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2007 Yıl: 12 Sayı: 24
Tarım Tarihi II