KEBİKEÇ İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 2006 Yıl: 11 Sayı: 22